Wspieramy Ukrainę!

Krajowa Izba Kominiarzy

Naszą misją jest bezpieczeństwo

Statutową misją KIK jest działać dla bezpieczeństwa użytkowników budynków związanych z eksploatacją przewodów kominowych i wentylacji oraz dla utrzymania miejsc pracy mistrzów kominiarskich.

Sezon grzewczy 2023 / 2024
komunikaty
Kominiarz w trakcie czyszczenia komina

Aktualności

Komunikat do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2023/2024

19.09.2023
Poniżej do pobrania dostępne są komunikaty do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2023/2024.

Kolejne warsztaty w oddziale gdańskim KIK

18.09.2023
W dniu 15.09.2023 miały miejsce, kolejne z serii, warsztaty „eProtokół jako narzędzie pracy kominiarza”, organizowane przez Oddział Krajowej Izby Kominiarzy…

Akcja „Zaproś kominiarza” po raz ósmy pod Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Andrzej BARTKOWIAK objął patronatem honorowym akcję społeczną „ZAPROŚ KOMINIARZA”, prowadzoną przez Krajową Izbę Kominiarzy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie unieważnił zakazy używania kominków

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 10 lipca 2023 roku stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego z…

Tworzymy historię

W dniu 19 października 2015 roku odbyło się zebranie założycielskie Krajowej Izby Kominiarzy. W zebraniu wzięli udział mistrzowie kominiarscy z siedmiu województw – od pomorskiego i warmińsko-mazurskiego na północy, przez mazowieckie, łódzkie i wielkopolskie w centrum, po świętokrzyskie i śląskie na południu. Ich decyzją powołano do życia nową samodzielną organizację kominiarską non-profit z siedzibą w Warszawie.

Nasze stowarzyszenie od tamtego momentu tworzy nową historię kominiarstwa w Polsce. W naszym zarządzie zasiadają trzej indywidualni rzemieślnicy, dwaj prezesi spółdzielni kominiarskich oraz przedstawiciel prywatnej spółki kominiarskiej. Izba posiada już ponad 400 członków. Prowadzimy współpracę z Stowarzyszeniem Kominy Polskie, Stowarzyszeniem Polska Wentylacja oraz Stowarzyszeniem Nowoczesne Budynki.

Jesteśmy organizacją otwartą na nowych członków i kolejne współprace. Nasi członkowie mogą należeć do więcej niż jednej organizacji kominiarskiej, z którymi również działamy dla wspólnego dobra rzemiosła.

Przynależność do Izby jest dobrowolna. W przypadku odpowiednich regulacji ustawowych rozważona zostanie możliwość przekształcenia w Izbę Samorządu Zawodowego Kominiarzy.

Dołącz do nas
Kominiarz załadowany narzędziami. 1900 r.
Logo Izby Kominiarzy
Nasza organizacja działa dla dobra jej członków, obywateli RP, całego kominiarstwa oraz środowiska naturalnego Przyświecają nam wyższe cele