Wyszukaj kominiarza

Dzięki naszej nowej wyszukiwarce dyplomowanych kominiarzy

Najnowsze artykuły

Na naszej stronie nieustannie informujemy o najnowszych wydarzeniach ze świata kominiarzy, dajemy porady dotyczące naszej branży, a także wypowiadamy się w kwestiach, które wymagają eksperckiej oceny.
Zapraszamy serdecznie do subskrypcji i bycia na bieżąco z naszym blogiem.

IV Zjazd Delegatów Krajowej Izby Kominiarzy odbędzie się 22.09.2020r.

Foto: Archiwum Zjazd Delegatów KIK 2019

W dniu  26.06.2020r. odbyło się zebranie zdalne Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy za pomocą platformy Teams.

Przyjęto uchwałę Zarządu KIK zwołującą IV Zjazd Delegatów  Krajowej Izby Kominiarzy na dzień 22.09.2020r. Miejsce i czas zostanie podane do wiadomości delegatów niezwłocznie po uzyskaniu listy Delegatów od poszczególnych Oddziałów terenowych.

Read more

Poznań 04 maja 2020r. – Św. Florian

W dniu 04 maja 2020 r. w Kościele Parafii rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Floriana przy ul. Kościelnej 8 w Poznaniu odbyła się, msza święta w intencji Kominiarzy oraz Strażaków.

Read more

Kominiarz nie tylko od święta

Zdarza się, że ludzie, których spotykam, dziwią się, że rzemiosło kominiarskie jeszcze istnieje. Trafiam na opinie, że bycie kominiarzem czy spotkanie z nim to lekko jak z innej epoki. Może i trochę tak jest, przecież wspomniany fach funkcjonuje od około XIII wieku.

Read more

Naszą misją jest bezpieczeństwo

Statutową misją KIK jest działać dla bezpieczeństwa użytkowników budynków związanych z eksploatacją przewodów kominowych i wentylacji oraz dla utrzymania miejsc pracy mistrzów kominiarskich.

ZOBACZ STATUT

Tworzymy historię

W dniu 19 października 2015 roku odbyło się zebranie założycielskie Krajowej Izby Kominiarzy. W zebraniu wzięli udział mistrzowie kominiarscy z siedmiu województw – od pomorskiego i warmińsko-mazurskiego na północy, przez mazowieckie, łódzkie i wielkopolskie w centrum, po świętokrzyskie i śląskie na południu. Ich decyzją powołano do życia nową samodzielną organizację kominiarską non-profit z siedzibą w Warszawie.

Nasze stowarzyszenie od tamtego momentu tworzy nową historię kominiarstwa w Polsce. W naszym zarządzie zasiadają trzej indywidualni rzemieślnicy, dwaj prezesi spółdzielni kominiarskich oraz przedstawiciel prywatnej spółki kominiarskiej. Izba posiada już ponad 400 członków. Prowadzimy współpracę z Stowarzyszeniem Kominy Polskie, Stowarzyszeniem Polska Wentylacja oraz Stowarzyszeniem Nowoczesne Budynki.

Jesteśmy organizacją otwartą na nowych członków i kolejne współprace. Nasi członkowie mogą należeć do więcej niż jednej organizacji kominiarskiej, z którymi również działamy dla wspólnego dobra rzemiosła.

Przynależność do Izby jest dobrowolna. W przypadku odpowiednich regulacji ustawowych rozważona zostanie możliwość przekształcenia w Izbę Samorządu Zawodowego Kominiarzy.

DOŁĄCZ DO NAS

Przyświecają nam wyższe cele

Nasza organizacja działa dla dobra jej członków, obywateli RP, całego kominiarstwa oraz środowiska naturalnego.

WSPÓLNOTA

Reprezentujemy i bronimy interesu naszych członków. Prowadzimy działania w celu unifikacji  środowiska kominiarskiego. Regularnie spotykamy się w celu realizacji projektów KIK i wymiany opinii. 

EDUKACJA I PROMOCJA ZAWODU

Oferujemy naszym członkom szkolenia doskonalące ich umiejętności i kompetencje w branży w celu realizacji przez nich usług dla jak najlepszej ochrony zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa obywatelowi, rodzinie i członkom stowarzyszenia. Szerzymy wiedzę dotyczącą poprawnych technik czystego spalania, konieczności przeprowadzania regularnych przeglądów i konserwacji urządzeń grzewczych i wentylacyjnych oraz prowadzimy działalność informacyjną i wydajemy opinie na tematy budzące kontrowersje w branży. 

PRAWO

Dążymy do ustawowego uregulowania samorządu zawodowego mistrzów kominiarskich. Działamy na rzecz ochrony prawnej zawodu, realizacji udogodnień prawnych oraz ochrony praw konsumentów.

BEZPIECZEŃSTWO I WPÓŁPRACA

Współdziałamy z instytucjami władzy publicznej oraz organizacjami naukowymi, technicznymi i społecznymi dla ochrony ludności i bezpieczeństwa publicznego w zakresie eliminacji niebezpieczeństwa zaczadzeń, pożarów od urządzeń ogrzewczych i kominowych oraz wybuchów gazu.  Optujemy za weryfikacją bezpieczeństwa nowych technologii. Działamy na rzecz ochrony praw konsumentów oraz promujemy prawo obywatela do indywidualnego ogrzewania. Szerzymy postawy etyczne w środowisku kominiarskim.

TECHNOLOGIA

Wspomagamy rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w obrębie odprowadzania spalin i wentylacji. Promujemy bezpieczne nowoczesne technologie.

ŚRODOWISKO

Podejmujemy działania dla bezpiecznego, ekologicznego i oszczędnego funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych i wentylacji. Promujemy czyste i ekonomiczne metody spalania oraz edukujemy na temat konieczności stosowania dobrych paliw opałowych.

Rozwijamy się dla kominiarstwa

Jesteśmy dumni z naszych wspólnych osiągnięć, a ich mnogość pragniemy wciąż powiększać.

Członków izby

KLIENTÓW ZADOWOLONYCH Z USŁUG NASZYCH CZŁONKÓW ROCZNIE

lIKWIDOWANYCH ZAGROŻEŃ ROCZNIE

Dołącz do nas!

Jeśli jesteś mistrzem kominiarskim lub czeladnikiem i chcesz należeć do naszej wspólnoty to serdecznie Cię zapraszamy

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ