Wspieramy Ukrainę!

10 przykazań dobrego komina

 1. Komin systemowy wraz z przyłączem oraz instalacja spalinowa są wyrobem budowlanym. 
  Przestrzegaj podstawowych zasad projektowania, instalacji i użytkowania, które określone są w polskich przepisach budowlanych i pożarowych.
 2. Komin i elementy instalacji spalinowej muszą być wykonane z materiałów niepalnych. 
  Zarówno przepisy jak i Twój zdrowy rozsądek wskazują, że tam gdzie zachodzi proces spalania muszą być zachowane podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego.
 3. Komin działa poprawnie jedynie przy właściwej wentylacji. 
  Zadbaj o poprawny bilans ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego niezbędnego do prawidłowego i efektywnego procesu spalania w urządzeniu grzewczym oraz odprowadzania spalin.
 4. Zawód kominiarza spełnia wyższe funkcje użyteczności publicznej. 
  Kominiarz chroni zdrowie i zapewnia bezpieczeństwo mieszkańcom. Jego profesja i działalność spełnia wymogi zawodu zaufania publicznego.
 5. Komin, instalację spalinową oraz przewody wentylacyjne należy poddawać okresowej kontroli oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. 
  Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko konieczna formalność lecz główna zasada Twojego bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełnia jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.
 6. Elementy komina i przewodów spalinowych muszą być oznakowane w sposób określający ich parametry i przeznaczenie oraz winny posiadać znak bezpieczeństwa CE. 
  Znakowanie elementów jest obowiązkiem i gwarantem bezpieczeństwa świadczącym o uzyskaniu przez produkt wymaganych certyfikatów .
 7. Prawidłowo działająca wentylacja grawitacyjna jest gwarantem zdrowego domu. 
  Wentylacja grawitacyjna działa nieprzerwanie bez względu na awarie systemów zasilania stwarzając właściwy klimat do pracy i wypoczynku.
 8. Komin i kocioł stanowią jeden układ energetyczny. 
  Właściwie zaprojektowany do rodzaju i parametrów współpracującego urządzenia grzewczego komin, stosowanie właściwych jakościowo paliw, przestrzeganie instrukcji eksploatacji urządzeń grzewczych oraz ich okresowe serwisowanie gwarancją właściwej pracy całego układu grzewczego.
 9. Komin powinien posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. 
  Stosowanie właściwych nasad oraz osłon kominowych poprawia skuteczność działania komina oraz zabezpiecza przed niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych.
 10. Prawidłowo zaprojektowany, wykonany i eksploatowany komin lub instalacja spalinowa są gwarantem bezpieczeństwa, uzyskiwania oszczędności i dbałości o środowisko.
  Stowarzyszenie KOMINY POLSKIE rekomenduje stosowanie rozwiązań i produktów wyłącznie profesjonalnych producentów i wykonawców.

Decyduj sam.
Wybierz co bezpieczne i trwałe.

 

Prezes
Marcin Ziombski
Krajowa Izba Kominiarzy Stowarzyszenie
ul. Grzybowska 87, Concept Tower,
00-844 Warszawa
www.izbakominiarzy.pl
Prezes
Piotr Cembala
Stowarzyszenie Kominy Polskie
ul. Górnośląska 1,
43-200 Pszczyna
www.kominypolskie.com.pl

Pobierz jako PDF