Wspieramy Ukrainę!
Pakiet dokumentów RODO dla zakładów kominiarskich

Pakiet dokumentów RODO dla zakładów kominiarskich

Dzięki staraniom Zarządu Krajowej Izby Kominiarzy oraz przy współpracy z kancelarią prawną przygotowano zestaw dokumentów RODO  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Pakiet dokumentów dla zakładów kominiarskich do wypełnienia jest w posiadaniu Prezesów Oddziałów Krajowej Izby Kominiarzy w wersji pdf. 
W celu  uzyskania dokumentów Członkowie KIK mogą się zgłosić do prezesów swoich Oddziałów KIK i  otrzymają pakiet bezpłatnie. 
Pliki zostały ponumerowane od 1 do 5, i tak:
1 – sprawy pracownicze, dokumenty należy wypełnić danymi pracodawcy i przedłożyć do podpisu pracownikom, ewentualnie upoważnić pracowników do przetwarzania danych;
2 – dokumenty wewnętrzne, dokumenty należy uzupełnić w miejscach wykropkowanych lub wybrać jedno z kilku zaproponowanych rozwiązań; ze szczególną uwagą należy zapoznać się z plikiem RCPD;
3 – dokumenty dla podmiotów którym powierzamy zbierane dane osobowe;
4 – wzory dokumentów, które trzymamy w aktach;
5 – klauzula informacyjna dla klientów.
We wszystkich dokumentach przyjęto, że inspektor danych osobowych nie został ustanowiony.