Wspieramy Ukrainę!
4 maja Święto Kominiarzy i Strażaków

4 maja Święto Kominiarzy i Strażaków

W dniu świętego Floriana

Patrona  wszystkich Kominiarzy i Strażaków,
Składamy najserdeczniejsze życzenia:
Dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości,
Sukcesów  w pracy trudnej, niebezpiecznej,
Pracy pięknej, szlachetnej, niosącej
Ciepło i bezpieczeństwo dla ludzi


Szczęść Boże Kominiarzom i Strażakom!

Zarząd Krajowej Izby Kominiarzy

Warszawa 4 maja 2021