Wspieramy Ukrainę!
Akcja „Zaproś kominiarza” pod Patronatem  Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

Akcja „Zaproś kominiarza” pod Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,  generał brygadier  Leszek SUSKI  objął  patronatem honorowym akcję społeczną „ZAPROŚ KOMINIARZA”, prowadzoną przez Krajową Izbę Kominiarzy.