Wspieramy Ukrainę!
„Bezpieczne ferie” – mazowieccy strażacy uczą jak bezpiecznie bawić się i wypoczywać

„Bezpieczne ferie” – mazowieccy strażacy uczą jak bezpiecznie bawić się i wypoczywać

Z okazji zbliżających się ferii zimowych, mazowieccy strażacy wspólnie z Centrum Janki zorganizowali wydarzenie pod nazwą „Bezpieczne ferie”, które odbyło się w sobotę 4 lutego w godz. 11:00-21:00 w Centrum Janki przy ul. Mszczonowskiej 3 Janki/k.Warszawy (pasaż przy wejściu głównym).

„Bezpieczne ferie” to akcja, podczas której dzieci dowiedziały się, jak bezpiecznie bawić się i wypoczywać podczas ferii zimowych. Strażacy przygotowali szereg atrakcji m. in. nauka udzielania pierwszej pomocy oraz zajęcia edukacyjne poświęcone bezpieczeństwu z psychologami Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Strażacy zaprezentowali makietę przedstawiającą budynek mieszkalny, na podstawie której omówili zasady bezpieczeństwa pożarowego, w tym działanie czujek dymu i czadu oraz przypomnieli jak zachowywać się w sytuacji zagrożenia.

Bezpieczne ferie KW PSP w Warszawie

Przez cały czas trwania wydarzenia dostępna była wystawa umundurowania strażackiego, w tym ubrania ochrony chemicznej, ubrania do działań gaśniczych oraz kombinezonu ratownika wysokościowego. Najmłodsi będą mogli robili sobie pamiątkowe zdjęcie w ubiorze małego strażaka (hełm i kurtka) przy strażackim quadzie i melexie.

Uzupełnieniem wydarzenia była akcja honorowego oddawania krwi wspólnie z klubem Jednostka Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie. Zbiórka krwi odbyła się w specjalnym krwiobusie na parkingu przed wejściem głównym do Centrum Janki w godzinach 10.00-15.00.

Sobotniemu wydarzeniu w Centrum Janki towarzyszyła akcja „Twój miś może zostać bohaterem”. W tym dniu strażacy otrzymali pluszowe misie, które następnie trafią do dzieci poszkodowanych w pożarach i wypadkach samochodowych.

Bezpieczne ferie KW PSP w Warszawie

Poszczególne atrakcje

  • Nauka udzielania pierwszej pomocy według instruktorów medycznych PSP
  • Bezpieczeństwo psychologiczne dzieci i młodzieży zajęcia edukacyjne z psychologami Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie (konkurs plastyczny)
  • Prezentacja materiałów multimedialnych dotyczących bezpieczeństwa pożarowego
  • Prezentacja makiety przedstawiającej budynek mieszkalny z omówieniem zasad bezpieczeństwa , w tym działania czujek dymu i czadu.
  • Strażacki melex i quad możliwość wykonania zdjęcia w ubiorze małego strażaka (hełm i kurtka) oraz założenia strażackiego ubrania i aparatu powietrznego
  • Wystawa umundurowania strażackiego na manekinach ubrania ochrony chemicznej, żaroodporne, ubranie do działań gaśniczych, kombinezon ratownika wysokościowego,
  • Krwiobus akcja honorowego oddawania krwi wspólnie z klubem Jednostka Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie (na parkingu przed wejściem głównym w godzinach 11:00-15:00).

 Opracowanie: st. kpt. Karol Kierzkowski – KW PSP w Warszawie,

Zdjęcia: st. str. Małgorzata Rączka – KW PSP w Warszawie.