Wspieramy Ukrainę!
Brak dopływu powietrza do mieszkań prowadzi do zaczadzeń – ostrzega Krajowa Izba Kominiarzy

Brak dopływu powietrza do mieszkań prowadzi do zaczadzeń – ostrzega Krajowa Izba Kominiarzy

W ostatnich dniach media coraz częściej informują o zaczadzeniach w różnych rejonach kraju. Każdy wypadek to tragedia konkretnego człowieka, konkretnej rodziny. Dla zapobiegania takim zdarzeniom Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzi kampanię społeczną pod nazwą „Czad i ogień – obudź czujność”. W całym kraju Państwowa Straż Pożarna informuje jak ograniczać niebezpieczeństwo pożarów i zaczadzeń. Do tej akcji włączyła się Krajowa Izba Kominiarzy.

Podstawowe znaczenie dla prawidłowego działania gazowych ogrzewaczy wody oraz wszelkich kominków i pieców spalających gaz, węgiel lub drewno ma stały dostęp świeżego powietrza.

„W przypadku ograniczenia dostępu świeżego powietrza do spalania następuje niepełne spalanie i powstaje tlenek węgla, popularnie nazywany czadem” – mówi Wiesław Zabawa, prezes Oddziału Regionalnego Małopolsko-Podkarpackiego Krajowej Izby Kominiarzy w Tarnowie.

Użytkownicy mieszkań w poszukiwaniu pseudo oszczędności, często z nieświadomości, ograniczają dopływ powietrza do mieszkania. Zasłaniają nawiewniki lub kratki wentylacyjne. To błąd, który może kosztować życie!

Krajowa Izba Kominiarzy podejmuje działania zmierzające do sprawnego działanie przewodów kominowych, w tym spalinowych i wentylacyjnych, które jest podstawą bezpiecznego używania urządzeń ogrzewczych oraz dobrego zdrowia i samopoczucia mieszkańców. Dobre działanie kominów to zadanie kominiarzy, administratorów budynków, ale również musi być troską użytkowników mieszkań, których bezpośrednio dotyczy.

Dlatego Krajowa Izba Kominiarzy przygotowała i rozesłała do ponad 3000 zarządców i administratorów mieszkań informację o konieczności zapewnienia dopływu powietrza do mieszkania.

Informacja jest dostępna na stronie https://izbakominiarzy.pl/do-pobrania/.

kik_a3_kolor

Zła wentylacja, brak dopływu powietrza, to nie tylko groźba zaczadzenia, ale także ryzyko pojawienia się w mieszkaniu wilgoci i zagrzybienia, a to sprzyjające warunki do powstawania wielu chorób, szczególnie okładu oddechowego. Badania wskazują, że współczesny człowiek nawet 90% czasu przebywa w pomieszczeniach, dlatego tak ważna jest jakość powietrza, którym oddycha. Jeżeli spada stężenie tlenu pojawia się zjawisko deficytu tlenowego. Objawami mogą być ospałość, zniechęcenie, poczucie braku sił, spadek sprawności i koncentracji oraz psychiczne wyczerpanie.

Bagatelizowanie tych symptomów może kosztować nas życie.

PAP