Wspieramy Ukrainę!
„BUDOWNICTWO PASYWNE JEST ASPOŁECZNE I NIERACJONALNE”

„BUDOWNICTWO PASYWNE JEST ASPOŁECZNE I NIERACJONALNE”

PROF. DR. HUGO HENS KRYTYCZNIE OCENIA POLITYKĘ EUROPEJSKĄ

PROF. DR HUGO HENS

 

W 1975 r. Hugo Hens uzyskał doktorat i wtedy zajął się badaniem fizycznych właściwości budynków, związanych z procesem budowania. „Zanim zająłem się doktoratem, przez kilka lat pracowałem w zespole architektów, gdzie odpowiadałem za wyliczanie stabilności konstrukcji” – mówi Hens. „Praca była ciekawa, ale fizyczne aspekty budowania zawsze pociągały mnie bardziej. Mam na myśli izolację, wentylację, zużycie energii, wymagania w zakresie komfortu itd. Wszystkie te elementy mają związek z człowiekiem. Zajmując się nimi, miałem wrażenie, że w większym stopniu uczestniczę w życiu społeczeństwa.”

Cały artykuł    Hens_BUDOWNICTWO PASYWNE JEST ASPOŁECZNE I NIERACJONALNE