Wspieramy Ukrainę!

Cyfryzacja w zakresie okresowej kontroli przewodów kominowych

Wojewódzkie i Powiatowe  Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

Szanowni Państwo,

Organizacje kominiarskie opracowały informację na temat cyfryzacji w zakresie okresowej kontroli przewodów kominowych poprzez system teleinformatyczny ZONE obsługujący Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków.

Przesyłamy powyższą informację do wykorzystania.

Marcin Ziombski

Prezes Krajowej Izby Kominiarzy

 

Do pobrania:  Cyfryzacja w zakresie okresowej kontroli przewodów kominowych – Informacja PDF