Wspieramy Ukrainę!
„Czad i ogień – Obudź czujność”  – szkolenie w Ciechanowie

„Czad i ogień – Obudź czujność” – szkolenie w Ciechanowie

8 grudnia w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie miało miejsce szkolenie dla funkcjonariuszy państwowej Straży Pożarnej oraz Policji w ramach kampanii informacyjnej MSWiA „Czad i ogień – Obudź czujność”, mającej na celu podniesienie świadomości społecznej o przyczynach i skutkach powstawania pożarów i zatruć tlenkiem węgla.

Podczas spotkania przedstawiono oraz omówiono bloki tematyczne w zakresie:

  • Założenia kampanii „Czad i ogień – Obudź czujność” na terenie woj. mazowieckiego, prelegent: oficer prasowy mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. kpt. mgr inż. Karol Kierzkowski;
  • Przyczyny powstawania pożarów oraz zagrożenia związane z powstawaniem tlenku węgla w obiektach mieszkalnych, prelegent: mł. kpt. mgr inż. Krystian Pastuszka – Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy KW PSP w Warszawie;
  • Szkody kominowe – przyczyny oraz zagrożenia związane z użytkowaniem urządzeń grzewczo-kominowych, prelegent: Mirosław Antos – Krajowa Izba Kominiarzy;
  • Kampania społeczna „Twój miś może zostać ratownikiem” – więcej o akcji tutaj, prelegent: kpt. mgr inż. Radosław Kozicki – Wydział Organizacji i Nadzoru KW PSP w Warszawie;
  • Prezentacja Sali edukacyjnej „Ognik” w siedzibie komendy powiatowej PSP w Ciechanowie.

W szkoleniu brali udział oficerowie prasowi komendantów powiatowych/miejskich PSP oraz dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP z północnej części woj. mazowieckiego. Na spotkaniu obecni byli również funkcjonariusze Policji z komend powiatowych/miejskich Policji z północnej części garnizonu Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Następne szkolenie dla południowej części woj. mazowieckiego dedykowane funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji w ramach kampanii informacyjnej MSWiA „Czad i ogień – Obudź czujność” będzie miało miejsce 14 grudnia w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Radomiu

W spotkaniu udział brali m.in.:

  • Mirosław Antos – Krajowa Izba Kominiarzy,
  • st. bryg. Arkadiusz Muszyński – Komendant Powiatowy PSP w Ciechanowie,
  • mł. insp. Grzegorz Grabowski – Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie.

Opracowanie: st. kpt. Karol Kierzkowski – KW PSP w Warszawie

zdjęcia: kpt. Radosław Kozicki, st. kpt. Karol Kierzkowski – KW PSP w Warszawie