Wspieramy Ukrainę!
„CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ” – Szkolenie w Olsztynie

„CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ” – Szkolenie w Olsztynie

SPOTKANIE SZKOLENIOWE W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO

KOMENDANTA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

pn. „CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ”

                W dniu 22 lutego 2017 roku w Sali konferencyjnej KM PSP w Olsztynie odbyło się spotkanie szkoleniowe dotyczące typowych zagrożeń sezony zimowego.

                Gospodarzem spotkania był Komendant Miejski PSP w Olsztynie bryg. Andrzej Górzyński,       a wśród zaproszonych gości byli Aleksander Lachowicz – Inspektor Nadzoru Budowlanego Miasta Olsztyn, Tadeusz Kuczyński – Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu olsztyńskiego, Jarosław Sawicki – V-ce Prezes Krajowej Izby Kominiarzy, jak również przedstawiciele Urzędów  Miast i Gmin Powiatu olsztyńskiego oraz lokalni Zarządcy nieruchomości.

                Prelegentami pierwszych trzech prezentacji byli funkcjonariusze PSP z Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego oraz Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego.  Poruszono zagadnienia w zakresie zagrożenia dla życia człowieka wynikające z eksploatacji urządzeń grzewczych i przewodów kominowych, przedstawiono statystyki osób poszkodowanych w zakresie zatruć tlenkiem węgla oraz omówiono pożary obiektów mieszkalnych.

                Kolejnym prelegentem był Inspektor Nadzoru Budowlanego Miasta Olsztyn Aleksander Lachowicz, który omówił zakres działań Nadzoru w kontekście konieczności  wykonywania czyszczeń przewodów kominowych oraz kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, wynikających      z przepisów prawnych.

                Następnie głos zabrał V-ce Prezes KIK Jarosław Sawicki, który przestawił prezentację             pt. „Nadzór kominiarski nad eksploatacją urządzeń grzewczo – kominowych, w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zmniejszenia ryzyka zatruć tlenkiem węgla”. Prezentacja zawierała szereg fotografii, które ukazywały nieprawidłowości w użytkowaniu urządzeń grzewczych     i przewodów kominowych.

                Na zakończenie spotkania Jarosław Sawicki wręczył upominek dla KM PSP Andrzeja Górzyńskiego oraz Inspektorów Nadzoru Budowlanego Aleksandra Lachowicza i Tadeusza Kuczyńskiego, w postaci książki  wydanej pod Redakcją naukową Rudolfa Kania „Szkody kominowe”.

                Kolejne tego typu spotkanie szkoleniowe zaplanowano jesienią przed okresem grzewczym.

 

Jarosław Sawicki

V-ce Prezes KIK