Wspieramy Ukrainę!

Zostań członkiem Krajowej Izby Kominiarzy

Jak zostać członkiem naszego Stowarzyszenia?

To bardzo proste!

 

Osoba chcąca zostać członkiem KIK powinna złożyć do prezesa najbliższego oddziału następujące dokumenty:

  • zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji mistrza kominiarskiego lub czeladnika kominiarskiego
  • oświadczenie, że nie została pozbawiona prawomocnym orzeczeniem sądu prawa do zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług kominiarskich oraz, że nie toczy się wobec niej postępowanie karne zarówno przygotowawcze, jak i sądowe, jak również jakiekolwiek postępowanie w przedmiocie ograniczenia lub zakazu zajmowania stanowisk, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług kominiarskich
  • pisemną rekomendację dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia
  • pisemną deklarację członkowską

Powyższe dokumenty kandydat przedkłada jako załączniki do deklaracji członkowskiej.

 

 

Roczna składka członkowska wynosi 600 zł, z tego 50%, na Oddział, a 50% na Zarząd Główny.