Wspieramy Ukrainę!
„Czujka na straży twojego bezpieczeństwa” w Kielcach

„Czujka na straży twojego bezpieczeństwa” w Kielcach

29 października 2019 roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, wraz z Przedstawicielami Krajowej Izby Kominiarzy oddział Świętokrzyski, była organizatorem spotkania z przedstawicielami spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych z terenu miasta Kielce i powiatu kieleckiego, w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”.

W pierwszej części spotkania, funkcjonariusze z wydziału kontrolno-rozpoznawczego KM PSP Kielce przedstawili materiał informacyjny dotyczący bezpieczeństwa pożarowego w budynkach mieszkalnych, ilości zdarzeń związanych z występowaniem tlenku węgla, ilości pożarów w tych obiektach oraz najczęstszych przyczyn powstawania tych zdarzeń.

W kolejnej części spotkania przedstawiciele Krajowej Izby Kominiarzy, wiceprezes zarządu głównego Wojciech Cedro i wiceprezes oddziału świętokrzyskiego Dariusz Piotrowski omówili zagadnienia związane z prawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych, przewodów spalinowych oraz wentylacyjnych w kontekście zagrożenia tlenkiem węgla. Przedstawili również najczęściej spotykane przypadki błędów, popełnianych przez użytkowników lokali mieszkalnych z jakimi spotykają się podczas prowadzonych kontroli. Ponadto przytoczono obowiązki spoczywające na władających lokalami mieszkalnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie dokonywania przeglądów instalacji użytkowych.

Ostatnią część spotkania stanowiła dyskusja oraz podsumowanie, podczas którego przyjęto wspólny kierunek działania, zmierzający do zwiększenia świadomości wśród społeczeństwa w zakresie właściwej eksploatacji instalacji użytkowych w mieszkaniach oraz wyposażenia ich  w czujki czadu w celu zminimalizowania zagrożeń związanych z występowaniem tlenku węgla w mieszkaniach i domach jednorodzinnych.

Wojciech Cedro