Wspieramy Ukrainę!
„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

W okresie jesienno-zimowym wzrasta liczba pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla. Państwowa Straż Pożarna prowadzi działania w ramach kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”,której celem jest zmniejszenie liczby pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Istotnym elementem tej kampanii jest uświadomienie korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla oraz przypomnienie zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów,czyszczenia przewodów kominowych oraz sprawdzania instalacji wentylacyjnej.

Źródło: KM PSP m.st.Warszawy