Wspieramy Ukrainę!
Debata ekologiczna z udziałem Krajowej Izby Kominiarzy

Debata ekologiczna z udziałem Krajowej Izby Kominiarzy

24 listopada 2017 r. we Wrocławskim Hotelu Mercure odbyła się Debata „Nowoczesne paleniska na biomasę jako skuteczne narzędzia do walki ze smogiem i ubóstwem energetycznym” zorganizowanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Kominki Polskie”.

W debacie udział wzięli przedstawiciele:

  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
  • Sejmiku Dolnośląskiego,
  • Urzędu Miasta Wrocławia,
  • Burmistrz Dusznik Zdroju,
  • Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
  • Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
  • Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Kominki Polskie”,
  • European Chimney Association, Stowarzyszenia Kominów Polskich.
  • Krajowej Izby Kominiarzy.

Władze Województwa Dolnośląskiego dążąc do poprawy powietrza, podobnie jak Władze innych Województw przygotowują się do wprowadzenia Uchwały Antysmogowej, debata przedstawiała poczynione już kroki, oraz nakreśliła właściwe kierunki działania.

Krajową Izbę Kominiarzy reprezentowali Michał Ziemianin, Karol Konicki i Roman Adamus z Województwa Śląskiego.

Roman Adamus przedstawił przygotowany przez Sebastiana Ziombskiego prezentację pt. „Naturalny nośnik energii – Drewno” wskazując na drewno jako Odnawialne Źródło Energii (OZE), podkreślając jednocześnie rolę kominiarza w procesie budowlanym, właściwego użytkowania budynków mieszkalnych, oraz ograniczenia tzw. Niskiej Emisji.

Podczas Debaty prowadzono żywą dyskusję, która toczyła się także w przerwie i po zakończeniu spotkania.

Roman Adamus