Wspieramy Ukrainę!
Dobra wentylacja warunkiem zdrowia i bezpieczeństwa

Dobra wentylacja warunkiem zdrowia i bezpieczeństwa

Wraz ze wzrostem cen nośników energii pojawiała się potrzeba zmniejszenia zapotrzebowania na energię dla ogrzewania mieszkań. W tym celu są izolowane termicznie ściany oraz uszczelniane okna i drzwi. Nastąpiło zjawisko hermetyzacji mieszkań.

Ubocznym efektem tego procesu jest powstawanie syndromu chorych budynków (SBS, z ang. sick building syndrome) oraz związanych z nim szeregu zjawisk chorobowych i alergii.

Receptą na te dolegliwości jest właściwie działający system wentylacyjny (nawiewno-wywiewny), który zapobiega niekorzystnym zjawiskom takim jak wilgoć i zagrzybienie mieszkań.

Dla sprawnego działania systemu wentylacyjnego niezbędne są dwa elementy:

  1. doprowadzenie (nawiew) do mieszkania świeżego powietrza z zewnątrz przez specjalne   nawiewniki, 
  2. usuwanie zużytego powietrza (wywiew) przez kominy wentylacyjne.

Oba te elementy muszą występować łącznie.

W przypadku zakłócenia dopływu, na przykład przez uszczelnienie mieszkania, zaklejenie nawiewników, nie będą prawidłowo działać kominy wentylacyjne i spalinowe.

Jest to szczególnie ważne w mieszkaniach z termą gazową, kotłem, piecem, kominkiem.

Jak przypomina Janusz Rękas wiceprezes Oddziału Regionalnego Mazowiecko-Łódzkiego Krajowej Izby Kominiarzy, aby produkty spalania z urządzenia grzewczego pobierającego powietrze do spalania z mieszkania mogły przemieścić się przewodem kominowym ponad dach budynku musi istnieć równa im masa powietrza przemieszczająca się w tym samym czasie z zewnętrz do mieszkania.

Ograniczenie dopływu powietrza do mieszkania, w którym odbywa się spalanie w urządzeniu grzewczym spowoduje: cofkę (cofanie się) kominem „zużytego” powietrza, albo cofkę spalin do urządzenia grzewczego. W przypadku powstania cofki spalin do komory spalania wystąpi w niej niepełne spalanie, którego produktem między innymi jest tlenek węgla, czyli czad.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzi kampanię „Czad i ogień – Obudź czujność”. W jej ramach strażacy i kominiarze w całym kraju uczulają użytkowników mieszkań na grożące im niebezpieczeństwo.

Dla bezpieczeństwa i sprawnego działania kominy muszą być regularnie czyszczone i kontrolowane przez uprawnionych do tych czynności kominiarzy.

Roman Wasilewski czeladnik kominiarski

PAP/KIK