Wspieramy Ukrainę!

Dokumenty

1. Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2023/2024

Do pobrania: komunikat w formacie .pdf

Do pobrania: komunikat w formacie .docx

2. Informacja o zakresie wymaganych informacji do inwentaryzacji źródeł ciepła stanowi załącznik do powyższego Komunikatu

Do pobrania: komunikat w formacie .pdf

Do pobrania: komunikat w formacie .docx

3. Komunikat Prezesa Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy

Do pobrania: komunikat w formacie .pdf

Do pobrania: komunikat w formacie .docx

4. Infografika: przypuszczalna przyczyna pożarów w zakresie urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe 2010 – 2022

Otwórz plik w formacie .jpg: obrazek .jpg, 1117×778 px


Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2021/2022 Do pobrania PDF

Stanowisko Krajowej Izby Kominiarzy w sprawie podłączeń dwóch podgrzewaczy gazowych do jednego przewodu
kominowego Do pobrania PDF

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2020/2021 Do pobrania PDF

Dress code Krajowej Izby Kominiarzy z dnia 17 marca 2020r Do pobrania PDF

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do Kurii Diecezjalnych w związku z sezonem ogrzewczym 2020 Do pobrania PDF

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020 Do pobrania PDF

Regulamin powoływania i działalności Rzeczoznawców kominiarskich przy oddziałach terenowych Krajowej Izby Kominiarzy Do pobrania PDF

Regulamin używania znaku towarowego logo Krajowej Izby Kominiarzy z 26.03.2019r. Do pobrania PDF

Załącznik nr 1 Świadectwo Ochronne Do pobrania PDF

Załącznik nr 2 Wzór umowy licencyjnej Do pobrania PDF

Krajowa Izba Kominiarzy ostrzega. 10.03.2019 r. Do pobrania PDF

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do Kurii Diecezjalnych w związku z sezonem ogrzewczym 2019 Do pobrania PDF

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019 Do pobrania PDF

Deklaracja o wspólnych działaniach na rzecz kominków  i palenia drewnem,  Poznań, 30 stycznia 2018r.  link

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do Kurii Diecezjalnych w związku z sezonem ogrzewczym 2018 Do pobrania PDF

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018 Do pobrania PDF

Uwagi Krajowej Izby Kominiarzy do projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego 11 12 2017  Do pobrania PDF

Stanowisko Stowarzyszenia Kominy Polskie z dnia 10.10.2017r w sprawie  interpretacji przepisów dotyczących przewodów spalinowych dla urządzeń grzewczych w budynkach  Do pobrania PDF

Pismo Krajowej Izby Kominiarzy do Mateusza Morawieckiego Wicepremiera, Ministra Finansów i Rozwoju w sprawie walki ze smogiem 23.09.2017r. Do pobrania PDF

Pismo  Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej  z dnia 10 07 2017  Do pobrania PDF 

Pismo  Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego  z dnia 14 06 2017  Do pobrania PDF 

PROJEKT Ustawa o samorządzie zawodowym kominiarzy   13 04 2017r   Do pobrania PDF

UZASADNIENIE Ustawa o samorządzie zawodowym kominiarzy   13 04 2017r   Do pobrania PDF

PISMO PRZEWODNIE Ustawa o samorządzie zawodowym kominiarzy   13 04 2017r   Do pobrania PDF

Propozycje Krajowej Izby Kominiarzy w zakresie zmian legislacyjnych dotyczących  jakości powietrza 06.3.2017 r.   Do pobrania PDF

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017       Do pobrania PDF

MEMORANDUM  Krajowej Izby Kominiarzy i Pracodawców Kominiarskich w Polsce Do pobrania PDF

Uwagi Krajowej Izby Kominiarzy do projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego 20 10 2016  Do pobrania PDF

10 przykazań dobrego komina     Do pobrania PDF

Stanowisko Krajowej Izby Kominiarzy w sprawie zakazu stosowania paliw stałych  Do pobrania PDF

Pismo  Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 01 12 2016  Do pobrania PDF

Rekomendacja Krajowej Izby Kominiarzy w sprawie zakazu stosowania systemów kominowych z tworzyw sztucznych   Do pobrania PDF

Porozumienie Krajowej Izby Kominiarzy i European Chimneys Association Do pobrania PDF

Porozumienie Krajowej Izby Kominiarzy i Stowarzyszenia Kominy Polskie  Do pobrania PDF

Statut Krajowej Izby Kominiarzy  Do pobrania PDF