Wspieramy Ukrainę!
Dr Rudolf Kania laureatem Stella Magna Artibus Technics

Dr Rudolf Kania laureatem Stella Magna Artibus Technics

Decyzją Kapituły Odznaczenia Stella Magna Artibus Technics z dnia 04.01.2018 roku pan dr Rudolf Kania, Senator Spółki Grupy Schiedel, otrzymał Medal Stella Magna Artibus Technics za szczególne zasługi:

  1. W zakresie integracji środowiska producentów kominów
  2. W działalności w zakresie propagowania nowoczesnych kominów na rynku polskim
  3. Za zaangażowanie w działalność lobbingową, tworzenie norm oraz przepisów prawnych dotyczących bezpiecznych i ekologicznych rozwiązań kominowych

Aktu wręczenia Medalu dokonał pan Alessandro Cappellini, Prezydent Schiedel International.

 

Dr Rudolf Kania wykonuje swoje obowiązki zawodowe od 30 lat, w tym od 28 lat w budownictwie.
W 1985 roku uzyskał dyplom na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Opolskiego; następnie studia podyplomowe w Lipsku (1987-1988), podczas których dr Rudolf Kania prowadził równolegle doradztwo tłumaczenia na rzecz eksportowego sektora budowlanego. W roku 1991 na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Berlinie uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. W latach 1985-1989 asystent i adiunkt na Uniwersytecie Opolskim. W firmie Schiedel pracował od 1995 r, najpierw jako przedstawiciel światowej grupy Lafarge, a od 1999 roku na stanowisku Prezesa Zarządu.

Dla polskiej branży budowlanej zasłużył się przede wszystkim jako promotor innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju techniki kominowej. Rozpowszechnianie kominowego know-how pozwoliły na wprowadzenie innowacyjnej dla Polski izostatycznie prasowanej ceramiki charakteryzującej się doskonałymi parametrami technicznymi.

Dzięki zaangażowaniu Pana dr Rudolfa Kania firma Schiedel, jako jedna z niewielu firm, produkuje materiały budowlane wykorzystywane w co trzecim nowo wybudowanym budynku w Polsce. Pan dr Rudolf Kania intensywnie wspiera obszar badań i rozwoju, a także propaguje wprowadzanie wyrobów budowlanych w pełni bezpiecznych dla użytkownika. Jest inicjatorem wielu programów mających wpływ na dalszy rozwój branży budowlanej. Poza pracą zawodową aktywnie uczestniczy w działalności wielu międzynarodowych i krajowych organizacji, zrzeszeń i instytutów badawczych oraz naukowych Jest członkiem m.in. Business Center Club, Stowarzyszenia Kominy Polskie, Forum Individuelles Heizen, Eko Forum, Stowarzyszenia Opolski Dom, a także Pełnomocnikiem European Chimneys Association w Polsce.

Dr Rudolf Kania jest autorem wielu artykułów z zakresu techniki kominowej zawartych na łamach literatury fachowej, prasy branżowej, autorem publikacji w Monografii Wybrane zagadnienia inżynierii środowiska w budownictwie (2014), redaktorem naukowym trzech publikacji Nowoczesne systemy odprowadzania spalin w zjednoczonej Europie – Fakty, trendy i argumenty (2009), monografii The chimney as a technological challenge of modern (2011), oraz monografii Szkody kominowe – Chimney damages (2015),  które są rezultatem badań i dociekań szerokiego środowiska naukowego oraz przedstawicieli przemysłu jak i instytucji międzynarodowych.

Stowarzyszenie Kominy Polskie