Wspieramy Ukrainę!
Ekologia i bezpieczeństwo w trakcie sezonu grzewczego – walka z niską emisją

Ekologia i bezpieczeństwo w trakcie sezonu grzewczego – walka z niską emisją

Konferencja kominiarska, 14-16 września 2017, Rybnik – Stodoły ul. Cisowa 2.

Korporacja Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego (KMKWŚ) jest organizatorem pierwszej konferencji kominiarskiej „Ekologia i bezpieczeństwo w trakcie sezonu grzewczego – walka z niską emisją”.

Patronat nad konferencją sprawują: Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Prezydent Katowic, Prezydent Rybnika.

Kominiarze od wieków czyszcząc kominy przyczyniają się do ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami. W przeciętnym domu jednorodzinnym w ciągu roku gromadzi się w kominie kilkanaście lub więcej kilogramów pyłów i sadzy, jako pozostałości spalania paliw stałych.

Regularne usuwanie zanieczyszczeń z kominów ogranicza emisję pyłów do atmosfery. Kiedy komin nie jest czyszczony sadza jest emitowana do atmosfery, a przy pożarze sadzy w ogromnych ilościach jednorazowo trafia w powietrze. Wg danych Państwowej Straży Pożarnej każdego roku ma miejsce kilkanaście tysięcy pożarów od kominów i urządzeń na paliwa stałe. W roku 2016 odnotowano ich aż 14 266.

Konferencja pozwoli uświadomić społeczeństwu rolę służby kominiarskiej dla czystego powietrza.

Swój udział oraz wsparcie merytoryczne zadeklarowali również eksperci Krajowej Izby Kominiarzy (KIK). Coraz ściślejsza współpraca KMKWŚ oraz KIK daje nadzieję powodzenia wspólnych działań zmierzających do walki ze smogiem i zagrożeniami związanymi z wadliwymi kominami.

Podczas konferencji przedstawiciel Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego przekaże informacje na temat uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Śląskiego, która zacznie obowiązywać od 1 września 2017r.

Na temat zaczadzeń i podtruć tlenkiem węgla, ich przyczyn oraz metod walki ze skutkami wypowiedzą się eksperci z Państwowej Straży Pożarnej i Centrum Oparzeń z Siemianowic Śląskich.

Biegli sądowi kominiarze przedstawią niebezpieczeństwa wynikające z błędów wykonawczych i eksploatacyjnych urządzeń ogrzewczych i instalacji kominowej.

Zaprezentowane zostaną pokazy palenia kroczącego (palenie od góry), dojścia do przewodów kominowych, komunikacja dachowa.

Będzie też możliwość bezpośrednich rozmów z samorządowcami, inspektorami nadzoru budowlanego, strażakami, strażnikami miejskimi, przedstawicielami Centrum Oparzeń z Siemianowic Śląskich, biegłymi sądowymi z zakresu kominiarstwa.

Współpraca kominiarzy ze służbami państwowymi i samorządowymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i środowisko pozwoli wypracować wspólne stanowisko w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców.

PAP/KIK