Wspieramy Ukrainę!
eProtokół kominiarski na łamach  “Forum Budownictwa Śląskiego”

eProtokół kominiarski na łamach “Forum Budownictwa Śląskiego”

Czasopismo “Forum Budownictwa Śląskiego”  nr (67) 2023 wydawane przez Śląską Izbę Budownictwa zamieściło na swoich łamach artykuł mistrza kominiarskiego Piotra Urbanowicza „Cyfryzacja w zakresie okresowej kontroli przewodów kominowych” (strony 22-23).

Autor przedstawia w nim eProtokół kominiarski z okresowej kontroli przewodów kominowych. Jest to funkcja w obrębie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.  Rozszerzeniu ulegnie zakres czynności wykonywanych przez Mistrzów Kominiarskich, między innymi o inwentaryzację źródeł ciepła w kontrolowanych budynkach.  Wdrożenie systemu teleinformatycznego nastąpiło w ramach współpracy na rzecz realizacji projektu „Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE)”.

Więcej na stronie: “Forum Budownictwa Śląskiego” 

 

 

Foto: screen https://izbabud.pl/nasze_przedsiewziecia/czasopismo-forum-budownictwa-slaskiego/