Wspieramy Ukrainę!
I Walne Zebranie sprawozdawcze Oddział Małopolsko-Podkarpacki KIK w Tarnowie

I Walne Zebranie sprawozdawcze Oddział Małopolsko-Podkarpacki KIK w Tarnowie

W dniu 6 lutego 2017 r. w Hotelu Tarnovia ul. Kościuszki 10, odbyło się I Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Krajowej Izby Kominiarzy Stowarzyszenie oddział małopolsko-podkarpacki w Tarnowie.

KIK Tarnów 06.02.2017

Prezes oddziału, Wiesław Zabawa przywitał i przedstawił zaproszonych gości.
Kodeks urbanistyczno – budowlany z perspektywy kominiarskiej przedstawił P. Piotr Pacyna Viceprezes Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy w Warszawie.
Prezentację „Innowacyjne Systemy Kominowe” firmy Schiedel przedstawił przewodniczący Komitetu Technicznego ds. Kominów w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, prokurent firmy Schiedel inż. Roman Nowak.
Po krótkiej przerwie, przystąpiono do części regulaminowej.  Prezes Oddziału otworzył Walne Zebranie i odczytał regulamin obrad.
Następnie odbył się wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zebrania.
Prezydium wybrano w składzie:
 • Przewodniczący Wacław Racibor
 • Asesorzy: Mariusz Pieniążek, Damian Marciniec
 • Sekretarz: Zimowski Bartek
 • Protokolant: asystentka prezesa KIK Tarnów Zofia Kornaś
Przystąpiono do wyboru Komisji mandatowo – skrutacyjnej.
Komisja przedstawiła się następująco:
 • Przewodniczący  – Dariusz Sikora
 • Sekretarz – Grzegorz Słotwiński
 • Członek – Kuczek Piotr
Powołano Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:
 • Przewodniczący – Nowiński Piotr
 • Sekretarz – Nowak Zbigniew
 • Członek – Wyszyński Dawid
Prezes oddziału Wiesław Zabawa przedstawił osiągnięte cele działalności KIK o/Tarnów  za 2016 oraz program na rok 2017.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący Damian Marciniec.
Omówienie sprawozdania finansowego przedstawił skarbnik Marek Romański.
Walne Zebranie przyjęło sprawozdania Zarządu za rok 2016 i udzieliło  Zarządowi absolutorium.
Delegatami na Krajowy Zjazd Delegatów zostali wybrani: Piotr Stępień, Jan Marciniec, Władysław Pieniążek, Nowak Andrzej, Zabawa Tomasz, Marek Wyszyński, Wiesław Zabawa, Łukasz Perzanowski, Marek Tykierka, Zygmunt Fabian, Daniel Szerszeń, Łukasz Bielenda, Paweł Brzozowski, Jarosław Liber.
Organizację Święta Kominiarzy omówił Radca Krajowej Izby Kominiarzy Krzysztof Ziombski.  Centralne Święto Kominiarzy odbędzie się w Tarnowie w dniach 17-18-19 maja 2017 roku.
Szkolenia zawodowe (i kwestie z nimi związane)   dla członków KIK- u omówił Wiceprezes Krajowej Izby Kominiarzy Mirosław Antos.
Prezes oddziału małopolsko-podkarpackiego w Tarnowie wręczył przybyłym na zebranie gościom pamiątkowe albumy o Tarnowie „Piękne Ślady Wieków”.
Zofia Kornaś

Foto: Kazimierz Kuczek/Foto Rembrandt