Wspieramy Ukrainę!
I Walne Zebranie Sprawozdawcze Oddziału Lubelskiego Krajowej Izby Kominiarzy

I Walne Zebranie Sprawozdawcze Oddziału Lubelskiego Krajowej Izby Kominiarzy

W dniu 03.03.2017 r. w Lublinie  odbyło się I Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków KIK Stowarzyszenie – Oddziału w Lublinie.

W wyniku przeprowadzonych obrad zostały zatwierdzone jednogłośnie sprawozdania z działalności KIK – Oddziału Lubelskiego za rok 2016 r., a także sprawozdanie finansowe za 2016 r. Udzielono absolutorium Zarządowi Oddziału Lubelskiego oraz Wybrano Delegatów na I Zjazd Krajowej Izby Kominiarzy w Tarnowie, którymi zostali :

  1. Dariusz Pilipiec
  2. Piotr Szacmajer
  3. Dariusz Cyprysiak
  4. Józef Parol

Poza regulaminowym porządkiem obrad przedstawiono dotychczasową działalność Krajowej Izby Kominiarzy Stowarzyszenia zarówno w ujęciu krajowym jaki i regionalnym. Podsumowano dotychczasową akcję społeczną: „Zaproś kominiarza” i kampanię „Czad i ogień-Obudź czujność”. W czasie obrad odbyły się dyskusje na temat projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, a w szczególności związane z nim zagrożenia dla rzemiosła kominiarskiego, Przedstawiono uwagi zgłoszone przez KIK do wspominanego projektu, a także podkreślono pozytywną rolę jaką odgrywa  KIK w kreowaniu wizerunku kominiarza. Zapoznano także obecnych członków z opracowanym projektem Ustawy o samorządzie zawodowym kominiarzy. Oprócz tego omówiono program zbliżającego się Święta Kominiarzy, połączonego z I  Krajowym Zjazdem Delegatów KIK w Tarnowie w dniach 17-19 maja 2017 r.  Końcowym etapem zebrania było wręczenie przez władze Oddziału oficjalnych zaproszeń przybyłym członkom na opisane święto.

Dariusz Pilipiec – Prezes Oddziału KIK w Lublinie