Wspieramy Ukrainę!
II Walne Zebranie Członków Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Olsztynie

II Walne Zebranie Członków Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Olsztynie

W dniu 22 marca 2018 roku w Sali Narad Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie odbyło się II Walne Zebranie Członków Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Olsztynie.

                  Otwarcia Walnego Zebrania dokonał Prezes Oddziału  Leszek Kiński.

           Członkowie Oddziału dokonali wyboru Prezydium Zebrania w osobach: Jarosław Sawicki – Przewodniczący Zebrania, Zbigniew Krokwiński – Sekretarz, Jerzy Rynkowski i Roman Wiśniewski – asesorzy oraz Marcin Rafał Mieczkowski – protokolant.

         Po zrealizowaniu statutowych wyborów Komisji mandatowo – skrutacyjnej oraz Uchwał i wniosków, Prezes Oddziału przedstawił Sprawozdanie z działalności Zarządu,  natomiast V-ce Jarosław Sawicki zreferował  Sprawozdanie finansowe za rok 2017. Przedstawione sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie. Takim samym wynikiem głosowania udzielono absolutorium Zarządowi W-M Oddziału KIK w Olsztynie za rok 2017.

             Następnym punktem Zebrania było uroczyste wręczenie przez Prezesa Oddziału Leszka Kińskiego oraz V-ce Prezes Jarosława Sawickiego, certyfikatów członkom Warmińsko – Mazurskiego Oddziału KIK.

            Po zakończeniu tej jakże miłej uroczystości, V-ce Prezes Jarosław Sawicki wyświetlił prezentację, w której zostały przedstawione najważniejsze informacje o naszym Stowarzyszeniu, począwszy od powołania Krajowej Izby Kominiarzy w październiku 2015 roku, aż do tegorocznych ważnych wydarzeń.

       Na zakończenie Prezes Oddziału Leszek Kiński podziękował wszystkim za obecność i zaangażowanie, tym miłym akcentem zakończyło się II Walne Zebranie Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Olsztynie.

Leszek Kiński

Prezes KIK O/Olsztyn