Wspieramy Ukrainę!
II Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków KIK Stowarzyszenie – Oddziału w Lublinie

II Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków KIK Stowarzyszenie – Oddziału w Lublinie

W dniu 29.03.2018 r.  w Lublinie  w sali konferencyjnej Spółdzielni Pracy Kominiarzy odbyło się II Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków KIK Stowarzyszenie – Oddziału w Lublinie. W czasie zebrania podsumowano działalność oddziału w 2017 roku. W wyniku przeprowadzonych obrad zostały zatwierdzone jednogłośnie sprawozdania z działalności KIK – Oddziału Lubelskiego za rok 2017 r., a także sprawozdanie finansowe za 2017 r. Udzielono absolutorium Zarządowi Oddziału Lubelskiego oraz Wybrano Delegatów na II Zjazd Krajowej Izby Kominiarzy, którymi zostali :

  1. Dariusz Pilipiec
  2. Piotr Szacmajer
  3. Krzysztof Kuchta
  4. Józef Parol

Podczas zebrania przedstawiono program Krajowego Święta Kominiarzy w dniach 23-25 maja 2018 r. w Warszawie oraz wręczono zaproszenia.

Lublin 29.03.2018 r.

Dariusz Pilipiec – Prezes Oddziału KIK w Lublinie

Piotr Szacmajer – Wiceprezes Oddziału KIK w Lublinie