Wspieramy Ukrainę!
III Walne Zebranie Sprawozdawcze Oddziału Lubelskiego Krajowej Izby Kominiarzy

III Walne Zebranie Sprawozdawcze Oddziału Lubelskiego Krajowej Izby Kominiarzy

III Walne Zebranie Sprawozdawcze Oddziału Lubelskiego Krajowej Izby Kominiarzy – odbyło się w siedzibie Spółdzielni Pracy Kominiarzy w Lublinie przy ul. Bronowickiej 7.

W zebraniu wzięli udział zarówno zrzeszeni kominiarze ze Spółdzielni Pracy Kominiarzy z Lublina, Zamościa, Kraśnika, Tomaszowa Lubelskiego jak i z prywatnych zakładów kominiarskich z Krasnegostawu i Kozłówki.

W wyniku przeprowadzonych obrad zostały zatwierdzone jednogłośnie sprawozdania z działalności KIK – Oddziału Lubelskiego za rok 2018 r., a także sprawozdanie finansowe za 2018 r. Udzielono absolutorium Zarządowi Oddziału Lubelskiego oraz Wybrano Delegatów na Walne Zebranie KIK w Olsztynie, którymi zostali: Dariusz Pilipiec, Piotr Szacmajer, Dariusz Cyprysiak, Krzysztof Kuchta. Tegoroczne zebranie oddziału było połączone ze szkoleniem z zakresu wentylacji mechanicznej i prezentacją produktów firmy Swema. Szkolenie oraz prelekcję przeprowadzili przedstawiciele firmy B&L International Sp. z o.o. w Warszawie  – Panowie mgr inż. Cezary Wronkowski oraz Maksymilian Gonta. Tematyka szkolenia dotyczyła pomiarów przepływu, prędkości, wydatków powietrza oraz szczelności kanałów wentylacyjnych przy wykorzystaniu przyrządów pomiarowych firmy Swema. Poza szkoleniem omówiono program zbliżającego się III Ogólnopolskiego Święta Krajowej Izby Kominiarzy w Olsztynie w dniach 22-24 maja 2019 r. Podsumowaniem zebrania było wręczenie zaproszeń członkom KIK Oddziału Lubelskiego.

Dariusz Pilipiec – Prezes Oddziału KIK w Lublinie