Wspieramy Ukrainę!
III Zebranie Sprawozdawcze członków Krajowej Izby Kominiarzy oddział Małopolsko-Podkarpacki w Tarnowie

III Zebranie Sprawozdawcze członków Krajowej Izby Kominiarzy oddział Małopolsko-Podkarpacki w Tarnowie

8 stycznia 2019r. odbyło się  III Zebranie Sprawozdawcze członków Krajowej Izby Kominiarzy oddział Małopolsko-Podkarpacki w Tarnowie.

Zebranie rozpoczęło się szkoleniem przeprowadzonym przez ekspertów z zaproszonych firm współpracujących z branżą kominiarską.

Wojciech Zawadzki z firmy ONTOP przeprowadził prelekcję „Kotły na paliwo stałe  5 klasy w aspekcie odprowadzenia spalin, kontrole prawidłowości doboru kominów stalowych w oparciu o normę EN1856”  

Katarzyna Maruszak  -dyrektor do spraw handlowych i Anna Majkowska menadżer do spraw systemów hybrydowych z firmy DARCO  przedstawiły prezentację na temat systemów wentylacji hybrydowych DARCO.

Wojciech Zmuda i Marcin Komorowski z firmy RODTECH przedstawili ogólny zarys działania Międzynarodowej Firmy RODTECH – prezentację multimedialną, portfolio produktowe, szczegółowe omówienie wraz z prezentacją możliwości wykorzystywania szczotek mechanicznych RODTECH.

Mirosław Antos  wiceprezes Krajowej Izby Kominiarzy zdał sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego KIK.

Wiesław Zabawa – prezes Oddziału KIK w Tarnowie omówił Święto Kominiarzy oddziałowe w Tarnowie na 2019r. Krajowe Święto Kominiarzy w Olsztynie które odbędzie się 22-24 maja w stolicy Warmii i Mazur.

Prezes Oddziału zachęcił członków aby spotykali się z Wójtami, Burmistrzami, Firmami ubezpieczeniowymi by informować jak często czyścić i sprawdzać przewody kominowe by nie dochodziło do pożarów, zatruć oraz aby zmniejszać smog powodujący zanieczyszczenie powietrza. Święto Kominiarzy we Włoszech w Santo Maria Maggiore omówił Sekretarz Mariusz Pieniążek. Wiceprezes Oddziału Janusz Antier omówił jakość wykonywania usług kominiarskich.

Przyjęto rezygnację Stanisława Lemka z Zarządu Oddziału, a na jego miejsce powołano nowego członka Zarządu Marka Biedronia z Limanowej.

Aktualny skład Zarządu Oddziału Małopolsko-Podkarpackiego Krajowej Izby Kominiarzy: Prezes Wiesław Zabawa, Z-ca Prezesa Janusz Ankier, Z-ca Prezesa Mariusz Pieniążek, Sekretarz Marek Biedroń, Skarbnik Marek Romański.

asyst. Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy O/Tarnów Ewa Trojanowska

Fotografie z konta Facebook/WIESŁAW ZABAWA  link