Wspieramy Ukrainę!
Inauguracja akcji „Zaproś kominiarza”

Inauguracja akcji „Zaproś kominiarza”

W dniu 23.09.2021, podczas V Zjazdu Delegatów Krajowej Izby Kominiarzy, miała miejsce inauguracja kolejnej edycji akcji społecznej „Zaproś Kominiarza”.

Akcja jak co roku uzyskała honorowy patronat Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

W tym roku, akcja przyjęła znacznie szerszy zakres w social mediach. Kontynuowane są dotychczasowe działania mające na celu podnoszenie świadomości społecznej, poprzez działania w social mediach, oraz komunikaty skierowane do Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów wszystkich gmin w Polsce oraz Państwowej Straży Pożarnej i Nadzorów Budowlanych.

Akcja wzorem lat wcześniejszych posiada także wymiar lokalny, w którego działaniach bezpośrednich uczestniczą Członkowie Krajowej Izby Kominiarzy. Na imprezach organizowanych w miejscach działania Kominiarzy prezentują oni materiały promocyjne, prowadzą dyskusje i prelekcje, uświadamiając  tym samym zagrożenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania urządzeń grzewczych i kominów. Szczególnie jest podkreślana konieczność kontroli i czyszczenia przewodów kominowych. 

Podczas Zjazdu Delegatom został zaprezentowany film, będący uzupełnieniem przywołanej akcji społecznej. Film ten zwraca szczególną uwagę na zagrożenia wynikające z użytkowania gazowych podgrzewaczy wody, występujące nieprawidłowości oraz podkreśla konieczność korzystania z usług kominiarzy.

Tegoroczne rozszerzenie akcji uzupełnia uruchomienie strony internetowej pod adresem zaproskominiarza.pl

 gdzie chętni znajdą wszelkie niezbędne informacje dotyczącą użytkowania urządzeń grzewczo kominowych. 

Link do materiału na Facebooku tutaj.

Daniel Pieścikowski