Wspieramy Ukrainę!
Informacja do Właścicieli, Zarządców i  Administratorów nieruchomości

Informacja do Właścicieli, Zarządców i Administratorów nieruchomości

W ramach obowiązujących zapisów Prawa Budowlanego – Dz.U. 2023. poz. 682. z dnia 14.04.2023 art. 62a ust. 5 i 6, w najbliższym czasie uruchomiony zostanie system teleinformatyczny, którego częścią będą okresowe kontrole przewodów kominowych wraz ze sporządzeniem cyfrowych protokołów pokontrolnych.

 

Z uwagi na powyższe, ulegnie rozszerzeniu zakres czynności wykonywanych przez Mistrzów Kominiarskich, między innymi o inwentaryzację źródeł ciepła w kontrolowanych budynkach.

 

Dlatego Krajowa Izba Kominiarzy wydała informację do Właścicieli, Zarządców i  Administratorów nieruchomości o potrzebie przygotowania danych będących w ich zasobach. W informacji jest zakres niezbędnych danych.

 

Informacja do pobrania w wersji PDF