Wspieramy Ukrainę!
INICJATYWA „3K” Kocioł+Komin+Kominiarz

INICJATYWA „3K” Kocioł+Komin+Kominiarz

W dniu 23.11.2018r. w Pleszewie odbyło się zorganizowane przez Klaster Kotlarski spotkanie przedstawicieli:

Krajowej Izby Kominiarzy – Marcin Ziombski i Piotr Pacyna,

Stowarzyszenia Kominy Polskie – Piotr Cembala – Prezes, dr. Rudolf Kania – senator Grupy Schiedel, Krystian Kula, Roman Nowak,   Wojciech Zawadzki – Ontop Metaloterm,

Klaster Kotlarski – członkowie zarządu Sławomir Śliwa, Jerzy Tilgner oraz członkowie zwyczajni Klastra.

Stowarzyszenie Klaster Kotlarski jest inicjatorem i organizatorem szeregu szkoleń i innych działań na rzecz środowiska kotlarskiego. Prowadzi badania i inicjuje zawiązywanie konsorcjów badawczych:  2011 powstało konsorcjum „Opracowanie wspólnego, innowacyjnego produktu rynkowego dla firm Klastra Kotlarskiego otwarciem dla funkcjonowania zaawansowanych procesów w klastrze” przy wsparciu Politechniki Śląskiej w Gliwicach.  Efektem pracy kolejnego konsorcjum było skonstruowanie, wykonanie i przebadanie kotłów „Klaster 5” o mocy 14 i 23 kW. Kotły te uzyskały w 2017r. certyfikat 5 klasy.   Zobacz   www.klasterkotlarski.pl 

Tematem była propozycja  utworzenie Inicjatywy „3K” (Kocioł+ Komin+ Kominiarz)

Motto:

Prawidłowo pracujący komin jest gwarantem osiągnięcia zakładanej efektywności energetycznych kotłów węglowych 5 klasy:

Diagnoza stanu związanego z wprowadzaniem KOTŁÓW 5 KLASY, wymogi w zakresie odprowadzania spalin oraz kierunki działań była przedmiotem prezentacji pt. „Kocioł 5 klasy innowacja czy zagrożenie …- spojrzenie od strony komina”, którą przedstawił Piotr Cembala Prezes Stowarzyszenia Kominy Polskie.

 • Przed przystąpieniem do wymiany kotła (lub w trakcie audytu energetycznego) konieczne jest sporządzenie audytu kominowego;
 • należy wspólnie : środowisko producentów kotłów + środowisko kominiarzy opracować „warunki techniczne- wymagania” dla kominów obsługujących kotły węglowe 5 klasy
 • informacja o konieczności przeprowadzenia audytu winna znaleźć się w DTR producentów kotłów;
 • środowisko kominiarzy rozpowszechni wspólnie opracowaną instrukcję wśród współpracujących kominiarzy;
 • winien powstać materiał informacyjny rozpowszechniony w branżowej prasie technicznej;
 • warunki upowszechnić w jednostkach przyznających dotacje aby współdziałały z audytem energetycznym;
 • W przypadku nowoprojektowanych kotłowni środowisko producentów kotłów + środowisko producentów kominów opracuje „Wytyczne projektowo- techniczne” dla różnych rozwiązań kominów do obsługi kotłów węglowych 5 klasy,
 • wytyczne upowszechnić u projektantów.
 • Nastąpić powinna branżowa (wewnętrzna) integracja producentów kotłów węglowych 5 klasy w zakresie opracowanych instrukcji wg. pkt 1 i 2 (powszechna akceptacja).
 • Szkolenia i materiały informacyjne dla montażystów.
 • Obowiązkowy odbiór kominiarski po realizacji modernizacji lub w trakcie uruchamiania kotłowni oraz obowiązkowe okresowe przeglądy – jako element gwarancji udzielanej przez producenta,
 • opracowanie przez kominiarzy „checklisty” specjalnie dedykowanej kotłom 5 klasy lub publikacja w dokumencie „gwarancja kotła”;
 • „Checklista” jako dokument rozliczenia pozyskanej dotacji – promocja u donatorów.
 • Wspólne działania inicjatywy „3K”

Na obecnym etapie Klaster oraz SKP przygotują zapisy instrukcji dla producentów kotłów uwzględniające konieczność obsługi kominiarskiej pod rygorem utraty gwarancji na kocioł. Kolejne działania w przyszłości.

Marcin Ziombski

Prezes KIK

Foto: Ireneusz Odrobiński