Wspieramy Ukrainę!
Jak będzie wyglądał  e-protokół kominiarski?

Jak będzie wyglądał e-protokół kominiarski?

W dniu 14 grudnia 2022r. w Pleszewie odbyło się zebranie szkoleniowe członków Oddziału Południowa Wielkopolska w Kaliszu Krajowej Izby Kominiarzy.

Zebranie otworzył prezes Oddziału Marek Wojtas.  Przywitał członków oraz gościa – prezesa Zarządu Głównego KIK Marcina Ziombskiego.

Prezes Marcin Ziombski przedstawił zbliżające się zmiany dotyczące wprowadzenia elektronicznego protokołu z kontroli kominiarskich, w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i programu ZONE.

Omówił funkcjonalność programu dla mistrzów kominiarskich.  W II kwartale zostanie uruchomiana wersja testowa. Zachęcał do udziału w procesie testów i szkolenia. Uruchomienie użytkowej wersji  programu  jest założone na 1 lipca 2023r.

Uczestnicy dzielili się też swoimi obawami związanymi z e-protokółem kominiarskim i jego wdrażaniem. Marcin Ziombski zdeklarował szkolenia dla kominiarzy i  pomoc Krajowej Izby Kominiarzy we wdrażaniu e-protokołu kominiarskiego.

W dalszej części Marcin Ziombski przeprowadził szkolenie w zakresie zmian istotnych dla kominiarzy, wprowadzonych Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Omówił związane z wykonaniem i użytkowaniem kominów aspekty wynikające z rozporządzeń:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych,

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Uczestnicy zadawali liczne pytania oraz wymieniali swoje spostrzeżenia i doświadczenia.  W ten sposób wywiązała się dyskusja, która bardzo wzbogaciła treści szkoleniowe.

Szkolenie było bardzo dobrze zorganizowane, przebiegło sprawnie w sprzyjającej atmosferze ku zadowoleniu uczestników i prelegenta.

Piotr Pacyna