Wspieramy Ukrainę!
Jednolity Plik Kontrolny obowiązkowy dla mikroprzedsiębiorców od 1 stycznia 2018

Jednolity Plik Kontrolny obowiązkowy dla mikroprzedsiębiorców od 1 stycznia 2018

Obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmie od 1 stycznia 2018 r. również mikroprzedsiębiorców, w tym prowadzących usługi kominiarskie. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.

Czym jest JPK_VAT?

Jest to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży. Wynika on z ewidencji VAT za dany okres rozliczeniowy. Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. Możliwość przesyłania JPK to wyłącznie w wersja elektroniczna, w określonym układzie i formacie i w terminie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Wyślij JPK_VAT jak najszybciej! Dzięki temu:

  • sprawdzisz, z czym wiąże się nowy obowiązek i przygotujesz się do niego wcześniej
  • upewnisz się, czy twoje rozliczenie jest poprawne.

Jak złożyć JPK_VAT?

Mikroprzedsiębiorcom, którzy nie korzystają ze specjalistycznych programów finansowo-księgowych, Ministerstwo Finansów udostępnia bezpłatne i bezpieczne narzędzia do utworzenia i wysłania JPK_VAT. Co należy zrobić krok po kroku:

  1. Wejść na stronę www.jpk.mf.gov.pl
  2. Pobrać tabelę w formacie arkusza kalkulacyjnego (csv)
  3. Wpisać do niej dane z twojego rejestru VAT (ewidencja zakupów i sprzedaży za dany okres)
  4. Pobrać ze strony www.jpk.mf.gov.pl aplikację Klient JPK 2.0
  5. Przesłać wypełnioną tabelę przez aplikację Klient JPK 2.0 (przy pomocy bezpłatnego profilu zaufanego eGo albo certyfikatu kwalifikowanego)
  6. Pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)

Więcej informacji również  na stronie Ministerstwa Finansów tutaj

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/jpk_vat-dla-mikroprzedsiebiorcow-od-2018-roku

oprac. Marcin Ziombski