Wspieramy Ukrainę!
Jubileusz 90 urodzin Mariana Ostrowskiego – Nestora kominiarstwa polskiego

Jubileusz 90 urodzin Mariana Ostrowskiego – Nestora kominiarstwa polskiego

W dniu 6.10.2017r. odbyło się walne zebranie Oddziału Warszawskiego Krajowej Izby Kominiarzy.
Dzięki wieloletniej i wzorcowej współpracy z Państwową Strażą Pożarną  i Dyrekcją Instytutu Badawczego w Józefowie zebranie odbyło się w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Józefowie k. Otwocka (CNBOP PIB).

Głównym punktem zebrania był jubileusz 90-tych urodzin Nestora kominiarstwa polskiego p. Mariana Ostrowskiego.

Pan Marian Ostrowski jest postacią wielce zasłużoną dla kominiarstwa, wychowawcą i mentorem wielu pokoleń kominiarzy. Jest jednym z dwóch pomysłodawców powstania Korporacji Kominiarzy Polskich i jednym z głównych sprawców zachowania art. 62 ustawy Prawo budowlane. Jest Honorowym Prezesem Korporacji Kominiarzy Polskich, której przez wiele kadencji był wiceprezesem.
W zebraniu uczestniczyli wszyscy członkowie oddziału oraz liczni zaproszeni goście na czele z  Prezesem Krajowej Izby Kominiarzy Marcinem Ziombskim. Byli obecni również członkowie Zarządu Głównego KIK : Jarosław Sawicki, Wojciech Cedro, Prezesi i przedstawiciele zaprzyjaźnionych oddziałów:  warmińsko-mazurskiego – Leszek Kiński i Krzysztof Kozłowski,  małopolsko-podkarpackiego – Wiesław Zabawa i Tomasz Zabawa, południowo-wielkopolskiego – Franciszek Walczak, skierniewickiego – Krzysztof Ziombski, świętokrzyskiego – Wojciech Cedro.

Pan Marian został obdarowany bukietem z 90-ciu czerwonych róż, oraz licznymi upominkami. Jednym z nich był kordzik oficerski ze stosownym grawerunkiem.   Przy symbolicznej lampce szampana zostało odśpiewane gromkie „sto lat”.  Wszystko odbyło się w obecności redaktorów naczelnych prasy lokalnej tj. Halo Otwock i Linia Otwocka, którzy byli pod ogromnym wrażeniem obchodów pięknego jubileuszu oraz tak licznej obecności blisko 70-ciu kominiarzy w mundurach.

W kolejnym punkcie porządku obrad zostali przyjęci nowi członkowie oddziału, Mistrzowie Kominiarscy wykonujące prace w znacznie oddalonych miejscowościach od Warszawy: Barbara Krawczyk, Edward Krawczyk (oboje z Wałbrzycha), Zbigniew Guzek (Jarocin) oraz czeladnik Jacek Baranowski (Warszawa). Usunięto z grona członków oddziału KIK czeladnika Stanisława
Stępniewskiego.
Prezes KIK Marcin Ziombski przedstawił dotychczasowe osiągnięcia i bieżące działania KIK oraz zakreślił plany dalszej działalności naszego stowarzyszenia. W toku dyskusji ustalono że oddziały mają pełne prawo odbywania szkoleń  i zdobywania wiedzy w zakresie techniki kominowej jak i dziedzin pobocznych np. rekuperacja, budynki pasywne. W głosowaniu jawnym zarząd oddziału otrzymał jednogłośne absolutorium. Daniel Traczyk i Adrian Reda odpowiedzialni za organizację święta
kominiarzy, które odbędzie się Warszawie w terminie 23-25 maja 2018r.  przedstawili wstępny program uroczystości.

Następnym punktem programu był bardzo ciekawy panel techniczny w Zespole Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości kierowanym przez bryg. mgr inż. Daniela Małozięcia, gdzie uczestnicy zapoznali się ze specyfiką badań w zakresie wybuchowości pyłów, głównie sadzy oraz odporności i reakcji na ogień materiałów budowlanych.

Zebranie zakończyło się wspólnym obiadem w stołówce Instytutu. Tak liczna obecność umundurowanych kominiarzy w instytucie odbiła się szerokim echem w PSP oraz środowisku lokalnym.

Sylwia Matusiak

Relacje video HaloOtwock.pl

Część I  video

Część II  video

 

Galeria foto: Renard Fornalski