Wspieramy Ukrainę!
Kartuzy – Zebranie założycielskie Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Gdańsku

Kartuzy – Zebranie założycielskie Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Gdańsku

W piątek 12 sierpnia 2016 roku w Kartuzach odbyło się zebranie założycielskie Krajowej Izby Kominiarzy – Stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie oddział terenowy w Gdańsku. Uczestnicy zebrali się w Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach z inicjatywy Radcy Izby Andrzeja Grzenkowicza oraz Członka Głównej Komisji Rewizyjnej Mateusza Grzenkowicza. Adres siedziby oddziału to Gdańsk, ul. Obrońców Westerplatte 25/27.

W zebraniu założycielskim wzięło udział 27 osób, które jednogłośnie podjęły uchwałę o powołaniu Oddziału. W skład zarządu Oddziału Terenowego KIK w Gdańsku wybrano:

  • Andrzej Grzenkowicz, Mezowo – Prezes Oddziału KIK w Gdańsku
  • Piotr Cieszyński, Gdańsk – Wiceprezes Oddziału KIK w Gdańsku
  • Daniel Pieścikowski, Gdynia – Wiceprezes Oddziału KIK w Gdańsku

Natomiast do Komisji Rewizyjnej Oddziału Terenowego KIK w Gdańsku powołano:

  • Antoni Goyka, Puck – Przewodniczący
  • Maciej Zelgert,  Sopot – Wiceprzewodniczący
  • Mateusz Grzenkowicz, Mezowo – Członek

W związku z tym, że spotkanie odbyło się w budynku straży, Komendant PSP Edmund Kwidziński, krótko podsumował współpracę z kominiarzami w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Przytoczył różne statystyki z terenu powiatu kartuskiego, podkreślając w ten sposób jak ważna jest praca kominiarzy.  W spotkaniu uczestniczył również Prezes Krajowej Izby Kominiarzy Marcin Ziombski, który w trakcie spotkania wygłosił krótką prelekcję na temat zmian w prawodawstwie oraz dotychczasowej działalności KIK. Po prelekcji odbyła się bardzo żywa dyskusja na temat problemów kominiarstwa, w trakcie której padło wiele ciekawych uwag.