Wspieramy Ukrainę!
Kodeks urbanistyczno-budowlany – nowy tekst projektu

Kodeks urbanistyczno-budowlany – nowy tekst projektu

23 listopada 2017 r. na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa opublikowano nową wersję projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, będącą efektem prowadzonych konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych. Projekt powstał po analizie uwag zgłaszanych w toku konsultacji, w tym w ramach szeregu spotkań konsultacyjnych, seminariów i konferencji, angażujących zarówno przedstawicieli organów władzy publicznej, profesjonalistów, jak i zainteresowanych obywateli. Były to jedne z najszerszych konsultacji publicznych projektu rządowego w tej kadencji prowadzone od września 2016 r.

Projekt zawiera  zapisy w większości  zgodne z postulatami Krajowej Izby Kominiarzy i innych środowisk kominiarskich w zakresie kontroli kominów.

Więcej na stronie MIB  tutaj  

Źródło: MIB