Wspieramy Ukrainę!
Komin bezpieczeństwa otrzymał nagrodę Płomień Roku 2023

Komin bezpieczeństwa otrzymał nagrodę Płomień Roku 2023

 

 

Warszawa 30 czerwca 2023 r.

Szanowny Pan Roman Nowak

Prezes Stowarzyszenia Kominy Polskie

 

Szanowny Pan Wiesław Zabawa

Prezes Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy

 

Za wielką radością przyjąłem wiadomość o nagrodzie  Płomień Roku 2023 za akcję „Komin bezpieczeństwa” i „Komin awaryjny” w kategorii WYDARZENIE w konkursie organizowanym po raz osiemnasty przez  Zespół magazynu Świat Kominków.

 

Serdecznie gratuluję tego znakomitego sukcesu!

Komin bezpieczeństwa to bezpieczeństwo energetyczne.

W naszej szerokości geograficznej w miesiącach zimowych przeżycie jest możliwe jedynie przy odpowiedniej temperaturze pomieszczeń.  Dlatego ważne jest, by na wypadek awarii sieci energetycznych (elektryczna, gazowa, ciepłownicza) zapewnić możliwość alternatywnego ogrzewania mieszkań.  Awarie mogą być spowodowane katastrofami naturalnymi takimi jak huragany, powodzie, śnieżyce, pożary, lub celowym działaniem człowieka np. wojną i zamachami terrorystycznymi.  W przypadku awarii totalnej lub awarii systemowej typu „blackout” skutki mogą być odczuwalne na terenie dużych obszarów kraju.

Komin bezpieczeństwa, zwany również kominem awaryjnym czy rezerwowym jest wymagany przez przepisy budowlane wielu krajów. W sytuacji awaryjnej umożliwia on podłączenie paleniska na paliwo stałe (drewno), tak by przetrwać krytyczny okres.

Krajowa Izba Kominiarzy popiera Petycją do Premiera i do Ministerstwa Rozwoju i Technologii w sprawie ujęcia komina bezpieczeństwa w polskich przepisach budowlanych, gdyż w naszych warunkach klimatycznych istnieje bezwarunkowa konieczność ogrzewania pomieszczeń.

 

Z wyrazami  szacunku

Marcin Ziombski

Prezes Krajowej Izby Kominiarzy