Wspieramy Ukrainę!
Kominiarski konwent dla zarządców i administratorów

Kominiarski konwent dla zarządców i administratorów

W dniu 23 października 2023 roku, w Gdyńskiej siedzibie Morskiego Instytutu Rybackiego, na zaproszenie Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy przybyli Zarządcy i Administratorzy z województwa pomorskiego.

Powodem spotkania był oczywiście eProtokoł w ramach CEEB.
W obliczu braku zadawalającej kampanii informacyjnej, Zarząd Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy zdecydował iż zachodzi konieczność podzielenia się wiedzą dotyczącą świeżo wprowadzonych zmian prawnych.

Konwent podzielono na trzy części. W pierwszej, Prezes Oddziału – Daniel Pieścikowski przedstawił podstawy prawne, omówił i przeanalizował ich konsekwencje, oraz wspomniał o występujących lukach prawnych.
W kolejnej części wraz z Wiceprezesem Damianem Cupiałem, przybliżono działanie systemu w odniesieniu do eProtokołu, a także przeprowadzono obecnych, przez cały proces generowania dokumentu, przy jednoczesnym komentarzu wykonywanych czynności.
Ostatnia część konwentu została poświęcona odpowiedziom na zadawane przez uczestników pytania, oraz żywą dyskusję.
Całe spotkanie przebiegło w atmosferze sporego zainteresowania i ożywienia. Ponad setka gości aktywnie uczestniczyła w wydarzeniu. Spotkanie zakończyło się bardzo sympatyczną wypowiedzą jednej z gościń, która podziękowała za zorganizowane spotkania i przygotowanie sposobności do powzięcia niezbędnej wiedzy w obliczu niedoinformowania społeczeństwa ze strony decydentów.

Prezes Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy, składa podziękowania dla gospodarzy – Morskiego Instytutu Rybackiego, za gościnność, oraz kol. Damianowi Cupiałowi, Zenonowi Pawlakowi, Mateuszowi Grzenkowiczowi, Łukaszowi Studzińskiemu, Dominikowi Głuch oraz Maciejowi Zelgiert za aktywną pomoc przy organizacji przedsięwzięcia.

Daniel Pieścikowaki

Foto: KIK Gdańsk