Wspieramy Ukrainę!
Kominiarstwo 2030 – Budowanie Przyszłości – Konferencja Rybnik 2023

Kominiarstwo 2030 – Budowanie Przyszłości – Konferencja Rybnik 2023

W dniach 04-06.10.2023 w Rybniku odbyła się szósta już Ogólnopolska Konferencja Kominiarzy. Tym razem tematem przewodnim było: Kominiarstwo 2030 – Budowanie Przyszłości.

W obliczu wszechobecnych procesów cyfryzacji, przejście do świata elektronicznego spotkało także środowisko kominiarzy. Z uwagi na wprowadzeniem tzw. eProtokołu, w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, nie może dziwić fakt, iż był to przewodni temat całej konferencji.

Rybnicki program przewidział szeroki panel dyskusji kominiarzy w kontekście wprowadzonych zmian. Swój czas, aby przedstawić powody wprowadzenia, zasad działania i funkcjonalności systemu, mieli także przedstawiciele Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Wprawdzie nie udało się aby pojawili się oni osobiście, jednak organizatorzy przygotowali telekonferencję, dzięki której, zastępca Dyrektora Departamentu Cyfryzacji, pan Adam Perz, omówił najbardziej interesujące zagadnienia, oraz odpowiadał na wiele pytań uczestników spotkania.

Tematykę postępującej cyfryzacji doskonale uzupełnił Mistrz Kominiarski Piotr Urbanowicz, szeroko omawiając zagadnienia i funkcjonalność nie tylko eProtokołu, ale także C-KOB, czyli elektronicznej książki obiektu, której wypełnianie w zakresie okresowych kontroli przewodów kominowych, zakłada nowelizacja prawa w tym zakresie.

Zgodnie z konwencją spotkania, i szeroko pojętej cyfryzacji, pan Damian Siwek, przedstawił interesująca prezentację aplikacji do obsługi pracy zakładu kominiarskiego.

Firma Grisbi Sp. z o.o.  zaproponowała produkt, który może być świetnym narzędziem w pracy kominiarza, związanym z sporządzaniem eProtokołu w tzw. terenie, bezpośrednio u klienta.

Organizatorzy nie zapomnieli o tradycji i dotychczasowej specyfice pracy kominiarza, dlatego też w programie konferencji znalazł się czas dla takich tematów jak wkład pracy kominiarza w budowanie rangi zawodu, którą omówili Mistrzowie Kominiarscy Łukasz Malcharczyk i Piotr Mężyk.  Wymiana powietrza i podstawowe zasady działania wentylacji przedstawił Mistrz Kominiarski Jan Budzynowski, o przewodach kominowych i metodach ich naprawy opowiadał Mistrza Kominiarski Tomasz Opłat.

Jak zawsze nie zabrakło przyjaciół kominiarzy. Obecni na konferencji byli przedstawiciele firm takich jak Schiedel, Stowarzyszenia Kominy Polskie, firmy Wobex, Wohler, Aereco i wielu innych.

Z tego też względu prezentacje, przedstawili reprezentanci wyżej wymienionych, a byli to między innymi panowie  Roman Nowak, Wojciech Zawadzki czy Maciej Janicki.

Dużo działo się też w tzw. kuluarach, gdzie zaproszone firmy prezentowały swoje produkty, a uczestnicy mogli prowadzić rozmowy na szeroko pojęte tematy zawodowe.

Całość Konferencji wypełniły okolicznościowe kolacje, które to z uwagi na niekończące się tematyki i problemy trwały do późnych godziny.

Szeroką reprezentację na konferencji miała Krajowa Izba Kominiarzy, którą reprezentowała rzesza kominiarzy z wielu oddziałów z całej Polski, na której czele stał Prezes Zarządu Głównego Marcin Ziombski.

Daniel Pieścikowski

Foto: Agata Widera KMKWŚ