Wspieramy Ukrainę!
Kominiarze na III Kongresie Czystego Powietrza

Kominiarze na III Kongresie Czystego Powietrza

W dniu 26 lutego 2020r w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbył się III Kongres Czystego Powietrza zorganizowany przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR i Samorząd Województwa Mazowieckiego. 
Prezydent m. st. Warszawy Rafał Trzaskowski i Elżbieta Lanc członek zarządu woj. Mazowieckiego podpisali deklarację o zakazie spalania węgla w paleniskach domowych w Warszawie od. 2024r  Podczas Kongresu odbyła się sesja plenarna z udziałem specjalistów krajowych min. Piotra Woźnego prezes NFOŚIGW, Adriana Furgalskiego  prezes TOR, zagranicznych, samorządowców, posłów i przedstawicieli organizacji społecznych.

Równolegle odbywały się III sesje  I sesja – Inwentaryzacja, Informacja II sesja – Wspieranie działań III sesja – Mobilność, Zieleń Podczas II sesji swoją prezentację przedstawił  Mirosław Antos.

W Kongresie wzięła udział liczna grupa kominiarzy z KIK i KKP, którzy na swoich stoiskach podczas licznych rozmów z urzędnikami samorządowymi z całego województwa Mazowieckiego, specjalistami i samorządowcami mogli przedstawić swoje stanowisko i rolę kominiarza w walce ze SMOGIEM. Kongres był bardzo ciekawy i świetnie zorganizowany. Liczny udział kominiarzy w tym wydarzeniu wywarł ogromny pozytywny oddźwięk wśród wszystkich uczestników. Już teraz skutkuje licznymi zaproszeniami do współpracy z wielu gmin Mazowsza. Nasz liczny udział w Kongresie i możliwość przedstawienia prezentacji jest kolejnym ważnym krokiem w budowaniu wizerunku kominiarstwa jako specjalistów i partnerów. 

Foto: KIK O/Warszawa