Wspieramy Ukrainę!
Kominiarze o projekcie ZONE

Kominiarze o projekcie ZONE

W dniu 24 kwietnia w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się kolejne spotkanie z cyklu warsztatów legislacyjnych związanych z projektem ZONE.

Uczestnikami spotkania z ramienia branży Kominiarskiej byli Marcin Ziombski Prezes Krajowej Izby Kominiarzy, Paweł Waszek reprezentujący Beskidzki Cech Kominiarzy, oraz Piotr Kłodowski z Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego.

Całe spotkanie zostało poświęcone wyłącznie aspektom związanym z udziałem branży kominiarskiej w przedsięwzięciu polegającym na wykonaniu audytów i raportów związanych z inwentaryzacją źródeł niskiej emisji. Podczas spotkania przedstawiono propozycje środowiska kominiarskiego, szeroko konsultowane wśród przedstawicieli Krajowej Izby Kominiarzy, Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego, Beskidzkiego Cechu, a także Kominiarskiej Fundacji Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska oraz Korporacji Kominiarzy Polskich.

Omawiano zagadnienia umocowania prawnego Kominiarzy posiadających kwalifikacje Mistrza Kominiarskiego jak i Czeladnika w zawodzie Kominiarz, mogących podczas swoich prac wykonywać ankietyzację oraz zasilać kolejnymi informacjami powstającą bazę danych. Przewiduje się iż pracę te, będą mogły być wykonywane podczas kontroli okresowych przewodów kominowych, zgodnie z artykułem 62 ustawy Prawo Budowlane a także w czasie realizacji czynności związanych z zapewnieniem drożności i przepustowości przewodów kominowych. W atmosferze zrozumienia i życzliwości uzgodniono wstępnie treści niezbędnych zapisów które powinny pojawić się w ustawie o ochronie środowiska oraz wymaganych zmian i nowego brzmienia artykułu 62 ustawy prawo budowlane pod kątem umieszczenia tam obowiązku ankietyzacji źródeł emisji.

Kolejne spotkania przewidziane są w maju.

Marcin Ziombski