Wspieramy Ukrainę!
Kominiarze pracują dla  ZONE

Kominiarze pracują dla ZONE

W czasie wykonywanie czynności kominiarskich – przeglądów przewodów kominowych – kominiarze wypełniają ankiety w elektronicznym  formularzu inwentaryzacyjnym dla ZONE.

Dotychczas kominiarze zinwentaryzowali około 3 000 budynków. 

Obecnie prototyp systemu informatycznego (aplikacja mobilna i webowa) projektu ZONE „Zintegrowany system wsparcia polityk i programów Ograniczenia Niskiej Emisji” jest testowany w 17 pilotażowych gminach.   System tworzony przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przy udziale partnerów państwowych instytutów badawczych – Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytut Ochrony Środowiska, Instytut Łączności. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.  Trwają prace legislacyjne dla przyjęcia tego systemu dla inwentaryzacji instalacji spalania paliw o mocy poniżej 1 MW w całym kraju.

Narzędzie to umożliwi wspieranie i poprawę efektywności różnych szczebli administracji rządowej i samorządowej mających na celu ograniczanie niskiej emisji.

 Całość prac nadzoruje Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Programu „Czyste Powietrze” Piotr Woźny.