Wspieramy Ukrainę!
Kominiarze u Marszałka Województwa Pomorskiego

Kominiarze u Marszałka Województwa Pomorskiego

W dniu piętnastego lutego 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie mające na celu zacieśnienie współpracy lokalnego środowiska Kominiarzy z Władzami samorządowymi. Tym razem reprezentanta gdańskiego oddziału Krajowej Izby Kominiarzy Daniela Pieścikowskiego oraz Jana Frąca z Korporacji Kominiarzy Polskich gościł Marszałek Województwa Pomorskiego    Mieczysław Strug.

Podczas spotkania kominiarze zapoznali  gospodarza z akcjami prowadzonymi przez Krajową Izbę Kominiarzy, w szczególności z akcję społeczną „ZAPROŚ KOMINIARZA”, zainicjowanymi działaniami prewencyjnymi, a także zgłosić akces do współpracy w przypadku zaistnienia takich sposobności.

Pan Marszałek wyraził zainteresowanie działaniami środowiska Kominiarzy i wstępnie zadeklarował chęć współdziałania.

Daniel Pieścikowski