Wspieramy Ukrainę!
Kominiarze uczestniczą w konsultacjach uchwały antysmogowej dla Pomorza

Kominiarze uczestniczą w konsultacjach uchwały antysmogowej dla Pomorza

W dniach 12.11.2019 oraz 14.11.2019, kolejno w Gdańsku oraz Słupsku odbyły się konsultacje społeczne dla projektu Uchwały Antysmogowej dla woj. Pomorskiego oraz Miasta Sopot.
Wśród licznie przybyłych na spotkania znalazła się reprezentacja środowiska pomorskich kominiarzy. Na spotkaniu w Gdańsku obecni byli Prezes Gdańskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy Daniel Pieścikowski oraz Wiceprezes Damian Cupiał a także Sekretarz Zarządu Oddziału Kaszubsko – Pomorskiego Korporacji Kominiarzy Polskich Janusz Cupiał. W Słupskim spotkaniu uczestniczyli dwaj ostatni oraz Członek Gdańskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy Dawid Schmidtke, oraz miejscowy kominiarz niezrzeszony kol. Eugeniusz Luhm.
Oba dotychczasowe spotkania miały podobny przebieg. W pierwszej kolejności zostały przedstawione założenia projektu uchwały, które przedstawiła Anna Skwarska – Kierownik Referatu Polityki Ekologicznej  Departamentu Środowiska i Rolnictwa. O działającej już Uchwale Antysmogowej województwa Małopolskiego opowiedział Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – Tomasz Pietrusiak. Możliwości uzyskania dofinansowań oraz kredytów z dedykowanych funduszy zaprezentował Piotr Kumpiecki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Najdłuższą częścią, wbrew założeniom organizatorów, była dyskusja, która bardzo merytorycznie przedstawiła  ocenę projektu przez zainteresowane środowiska, generując dużą ilość wątpliwości i uwag dotyczących przedmiotu dyskusji.

Wśród wypowiadających się mieszkańców, przedstawicieli producentów kotłów, opału oraz wielu środowisk i organizacji społecznych głos zabrał także Prezes Gdańskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy Daniel Pieścikowski.
Reprezentując środowisko kominiarzy rozpoczął on od wyrażenia ubolewania, iż tak mało w kontekście walki o czyste powietrze mówi się o kominiarzach. Uzasadniając swoją wypowiedź faktem, że to praca kominiarzy jest najprostszym i najtańszym sposobem walki ze smogiem, bowiem usuwanie sadzy z kominów pozwala na mniejszą ich emisję do atmosfery. Pod wątpliwość poddał możliwości techniczne budynków, które w przypadku wejścia uchwały w życie na proponowanych zasadach powinny umożliwić przeniesienie urządzeń grzewczych z pokoi do kuchni czy łazienek. Czerpiąc z wiedzy w odniesieniu do budynków miało to być bardzo problematyczne. Prezes Pieścikowski podjął także problematykę ubóstwa energetycznego, któremu w przestrzeni inwestycyjno – modernizacyjnej zaradzić mają fundusze celowe, jednak bez odpowiedzi pozostaje problem sfery eksploatacyjnej, narażając tym samym użytkowników na wyższe koszty ogrzewania. Kolejnym problemem z punktu widzenia kominiarzy jest merytoryczny błąd w odniesieniu do kryteriów Ekoprojektu, który to wyraźnie odnosi się do kotłów nie zaś jak przewiduje projekt Uchwały dla pieców i kominków. Zwrócono także uwagę iż ta nieścisłość zapewne wynika z faktu iż emisja spalin dla pieców jest znacznie korzystniejsza choćby z powodu odmiennej budowy i przebiegu procesu spalania a także odprowadzania spalin poprzez kanały cyrkulacyjne. Ostatnią kwestią poddaną pod wątpliwość pozostawała sprawa tworzenia dokumentacji dla oceny emisji spalin z istniejących pieców. Ze stanowiska kominiarzy wynika, iż projekt uchwały nie precyzuje kto i w jaki sposób miałby tworzyć ową dokumentację, co znacznie skomplikuje dopuszczenie do użytkowania tychże urządzeń grzewczych.

Podczas zebrania w Słupsku utrzymane zostały uwagi z poprzedniego spotkania, zaś stanowisko autorów projektu uchwały znacząco zostało zmodyfikowane, co pozwala mieć nadzieję na bardziej innowacyjne zapisy tejże uchwały.
Przed nami kolejne spotkanie w Kościerzynie, na którym obecność zapowiedzieli Wiceprezes Gdańskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy Mateusz Grzenkowicz, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Pracy Usług Kominiarskich w Gdańsku Antoni Goyka oraz Wiceprezes Kaszubsko – Pomorskiego Oddziału Korporacji Kominiarzy Polskich Jan Frąc.
Daniel Pieścikowski

Szersza informacja na oficjalnym portalu miasta Gdańska tutaj