Wspieramy Ukrainę!
Kominiarze uczestniczyli w kolejnym spotkaniu roboczym programu ZONE

Kominiarze uczestniczyli w kolejnym spotkaniu roboczym programu ZONE

W dniu 28 marca odbyło się kolejne spotkanie robocze programu ZONE. Krajową Izbę Kominiarzy reprezentował jej Prezes Marcin Ziombski. W warsztatach uczestniczyli także Paweł Waszek z ramienia Komisji Branżowej przy Związku Rzemiosła Polskiego RP, Piotr Kłodowski z Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego oraz Prezes Waldemar Drożdżol wraz z Krzysztofem Drożdżolem w imieniu Korporacji Kominiarzy Polskich.

Na spotkaniu pracowano nad zmianami, oraz brzmieniu zapisów w Ustawie o ochronie środowiska a także niektórymi innymi ustawami. Pod dyskusję poddany ma zostać także Art. 62, który pozostaje bardzo istotny dla środowiska kominiarzy. Z uwagi na znaczącą ilość materiału nie udało się dopracować całości przedmiotu prac, wobec czego zostało zaplanowane kolejne spotkanie o którego przebiegu będziemy informować na bieżąco. Na kolejny termin przełożono także prace nad kształtem przywołanego Art. 62 Prawa Budowlanego. W tym przypadku mamy nadzieję uda się wprowadzić korzystne, istotne i zarazem niezbędne dla nas zmiany.

Zmiany, które pozwolą na kolejne lata usankcjonować mistrza kominiarskiego jako nieodzownego uczestnika procesów eksploatacyjnych urządzeń grzewczo-kominowych.

Daniel Pieścikowski