Wspieramy Ukrainę!
Kominiarze w gdyńskim programie „PIECODORADCY”

Kominiarze w gdyńskim programie „PIECODORADCY”

W ramach współpracy Krajowej Izby Kominiarzy i Samodzielnego Referatu Energetycznego Urzędu Miasta Gdynia, Kominiarze Spółdzielni Pracy Usług Kominiarskich w Gdańsku,  Zakład Kominiarski Nr 6 w Gdyni zostali włączeni do programu „PIECODORADCY”.

Pilotażowy projekt został uruchomiony dzięki inicjatywie Gdyńskiego Alarmu Smogowego. Koordynację działań zapewnia Referat Energetyczny Miasta Gdynia, a środki na działanie pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wspomniany projekt ma na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w dzielnicy Mały Kack. Warunkiem udziału mieszkańców jest zgłoszenie chęci skorzystania z pomocy. Na obecnym etapie przewidziano 30 ekspertyz energetycznych. W przypadku sukcesu programu jego działanie ma zostać rozszerzone na cały teren Gdyni. Włączenie działań Mistrzów Kominiarskich do projektów zapobiegających zanieczyszczeniu powietrza związanych z użytkowaniem urządzeń ogrzewczo kominowych jest naturalnym działaniem rzemiosła kominiarskiego w tak ważnej dziadzinie naszego życia.

 

Krótki materiał video zrealizowany przez TVP 3 Gdańsk, został wyemitowany w Panoramie Gdańskiej TVP 3. Początek od siódmej minuty i czterdziestej siódmej sekundzie.    Link