Wspieramy Ukrainę!
Kominiarze w walce o czyste powietrze

Kominiarze w walce o czyste powietrze

Jeszcze w sierpniu kominiarze rozpoczną inwentaryzację tzw. „kopciuchów” na Targówku. Podczas wizyt u mieszkańców będą sprawdzać, czego warszawiacy używają do ogrzewania lokalu i zachęcą do skorzystania z warszawskich dotacji na ekologiczne źródła ciepła.

– Walka ze smogiem to jeden z głównych priorytetów Warszawy. Oferujemy atrakcyjne dotacje dla mieszkańców, które pozwalają pokryć nawet całkowity koszt likwidacji tzw. „kopciucha”. W tym celu porozumieliśmy się z kominiarzami. Będą oni przypominać mieszkańcom, że na jakość powietrza ma wpływ również to, czym ogrzewają dom lub siedzibę firmy, a przy okazji wspomną o miejskim dofinansowaniu – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.

Kominiarze sprawdzą Targówek

Stolica zawarła porozumienie z Krajową Izbą Kominiarzy (KIK) o współpracy przy inwentaryzacji bezklasowych pieców i kotłów grzewczych. Kominiarze rozpoczną wizyty w nieruchomościach na Targówku jeszcze w sierpniu. Będą zbierać dane o źródłach ogrzewania w lokalach, edukować o wpływie zanieczyszczeń powietrza na zdrowie mieszkańców, a także zachęcać warszawiaków do skorzystania z miejskiego programu dotacji do likwidacji tzw. „kopciuchów”.  Ich zadaniem będzie również przypomnienie, jak ważna jest bezpieczna eksploatacja przewodów kominowych i wentylacyjnych. Regularne przeglądy, w tym przede wszystkim czyszczenie przewodów kominowych, pozwalają na znaczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Akcja ma charakter pilotażowy. Po nim stolica zadecyduje o modelu dalszych działań na terenie całej Warszawy, z zachowaniem środków bezpieczeństwa związanych z epidemią. Według planów, inwentaryzacja dzielnicy zakończy się jeszcze w tym roku.

Wymień kopciucha z miejską dotacją

Na walkę ze smogiem stolica przeznaczyła rekordową sumę – 300 mln zł. W planie inwestycyjnym przewidziane są m.in. dotacje na likwidację starych pieców i kotłów grzewczych. Mieszkańcy mają okazję do końca 2022 roku skorzystać z miejskiego dofinansowania na wymianę źródła ciepła i instalacji grzewczej.

Miasto oferuje do 100% dofinansowania na wymianę pieca – pod warunkiem, że wniosek o dotację złożymy do końca 2020 r. W przyszłym roku dofinansowanie spadnie do 90% kosztów wymiany pieca, a w 2022 r. do 70%. Osoby, które nie zawnioskują o dotację do końca 2022 r., będą musiały pokryć koszt wymiany kopciucha w całości z własnej kieszeni.

System dotacji ma zmobilizować mieszkańców do jak najszybszego pozbycia się pieców, które przyczyniają się do złej jakości powietrza. Mieszkańcy mają do wyboru kilka ekologicznych możliwości: podłączenie do miejskiej sieci cieplnej, instalację pieca gazowego, pompy ciepła lub pieca elektrycznego. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są cały rok, a w czasie stanu epidemicznego cały proces odbywa się zdalnie. Mieszkańcy mogą obliczyć szacowaną kwotę miejskiego wsparcia za pomocą kalkulatora dotacji. 

Materiały prasowe Źródło: UM Warszawa