Wspieramy Ukrainę!

Komunikat do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2023/2024

Szanowni Państwo,

poniżej do pobrania Komunikaty do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2023/2024.

Nowość – od 18 września 2023 r. zostanie uruchomiony protokół elektroniczny przeglądu przewodów kominowych. Będzie to funkcja w obrębie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Rozszerzeniu ulegnie zakres czynności wykonywanych przez Mistrzów Kominiarskich, między innymi o inwentaryzację źródeł ciepła w kontrolowanych budynkach.

Wymagać to będzie uzyskania od właścicieli, zarządców i administratorów określonych informacji i danych o charakterze technicznym budynków, niedostępnych dotąd dla służby kominiarskiej.

W tym celu proszę o poinformowanie mieszkańców i zamieszczenie Komunikatów na stronach internetowych Państwa Urzędów, oraz w kanałach social mediów i innych środkach przekazu pozostających w państwa dyspozycji.

W załącznikach do pobrania:

1. Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2023/2024

Do pobrania: komunikat w formacie .pdf

Do pobrania: komunikat w formacie .docx

2. Informacja o zakresie wymaganych informacji do inwentaryzacji źródeł ciepła stanowi załącznik do powyższego Komunikatu

Do pobrania: komunikat w formacie .pdf

Do pobrania: komunikat w formacie .docx

3. Komunikat Prezesa Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy

Do pobrania: komunikat w formacie .pdf

Do pobrania: komunikat w formacie .docx

4. Infografika: przypuszczalna przyczyna pożarów w zakresie urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe 2010 – 2022

Otwórz plik w formacie .jpg: obrazek .jpg, 1117×778 px