Wspieramy Ukrainę!
Konferencja MURATORA – Bezpieczeństwo Pożarowe Budynków

Konferencja MURATORA – Bezpieczeństwo Pożarowe Budynków

Prezes Krajowej Izby Kominiarzy Marcin Ziombski uczestniczył w Konferencji MURATORA – Bezpieczeństwo Pożarowe Budynków.

Konferencja odbyła w dniu 22 września 2016 roku w Warszawie.

Na stronie konferencji czytamy: „Bezpieczeństwo pożarowe to jedno z podstawowych kryteriów dopuszczenia budynku do użytkowania. Jest zagadnieniem skomplikowanym i wielowymiarowym. Myśleć o nim należy już na etapie projektowania, bazując na warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Odpowiednia jakość użytych materiałów budowlanych i wykończeniowych, zastosowanie aktywnych i pasywnych zabezpieczeń ppoż. oraz rzetelność wykonawstwa mają w przypadku bezpieczeństwa pożarowego dużą wagę. W grę wchodzi bowiem ludzkie mienie, a przede wszystkim życie.”

Warszawa 22.09.2016 MURATOR Konferencja Budowlana - Bezpieczenstwo Pozarowe Budynkow

Warszawa 22.09.2016
MURATOR Konferencja Budowlana – Bezpieczenstwo Pozarowe Budynkow

Foto: Marcin Czechowicz, źródło: Muratorplus.pl

Relacja i komplet materiałów pokonferencyjnych na stronie Organizatora