Wspieramy Ukrainę!
KRAJOWA IZBA KOMINIARZY na posiedzeniu CEN/TC 166 – Chimney

KRAJOWA IZBA KOMINIARZY na posiedzeniu CEN/TC 166 – Chimney

1

Z inicjatywy Stowarzyszenia Kominy Polskie w dniach w dniach 18-19 listopada 2015r Krakowie po raz pierwszy  w Polsce odbyło się spotkanie plenarne komitetu technicznego CEN/TC 166 – Chimney należącego do struktur organizacyjnych Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN). Europejski Komitet Normalizacyjny, to stowarzyszenie, które zrzesza krajowe organy normalizacyjne z 33 krajów europejskich.

Otwarcie obrad miało niesłychanie uroczysty charakter. Gości powitał p. Witold Śmiałek – doradca Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie jakości powietrza. Stwierdził on między innymi, że tematyka obrad oraz działania statutowe CEN/TC166 doskonale wpisują się w proekologiczne działania władz Krakowa w walkę z zanieczyszczeniem krakowskiego powietrza – pyłem zawieszonym oraz rakotwórczym benzopirenem.

Następnie głos zabrał p. Piotr CEMBALA – Prezes Stowarzyszenia Kominy Polskie, które było współorganizatorem spotkania. Podkreślił on rolę Stowarzyszenia w Polsce w zakresie wspierania działania organów, instytucji, zrzeszeń i instytutów mających wpływ na tworzenie podstaw prawnych związanych z bezpieczną eksploatacją instalacji kominowych oraz bezpieczeństwem użytkowników.

Na zakończenie części oficjalnej głos zabrał p. Piotr Pacyna – Wiceprezes Krajowej Izby Kominiarzy. Przypomniał, że w roku 2004 w Krakowie miał miejsce Kongres Europejskiej Federacji Mistrzów Kominiarskich.  W przesłaniu tego gremium wskazano, że zawód kominiarza spełnia wyższe funkcje użyteczności publicznej. Kominiarz chroni zdrowie i zapewnia bezpieczeństwo obywatelowi, rodzinie i jej członkom.  Kominiarze wskazują na potrzebę wysokiej jakości dopuszczonych do użytku kominów, gdyż ona determinuje bezpieczeństwo w europejskich domach.

Więcej