Wspieramy Ukrainę!
Krajowa Izba Kominiarzy Partnerem dla Klimatu

Krajowa Izba Kominiarzy Partnerem dla Klimatu

Krajowa Izba Kominiarzy uzyskała status Partnera dla Klimatu 2020.

Projekt „Partnerstwo dla Klimatu”, który koordynuje Warszawa, został zapoczątkowany w 2008 r. jako platforma współpracy na rzecz ochrony środowiska. Partnerami Platformy są organizacje i instytucje reprezentujące różnorodne środowiska, m.in. jednostki administracji, ambasady, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz inne instytucje, dla których troska o jakość powietrza i klimat stanowi priorytet. Teraz, w nowej odsłonie Platformy, członkowie współpracują w grupach tematycznych: odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna; edukacja ekologiczna; elektromobilność i innowacyjny transport; zrównoważone budownictwo; czyste powietrze oraz finansowanie zrównoważonego rozwoju. W ramach „Partnerstwa dla Klimatu” organizowane są różnego rodzaju wydarzenia, m.in. konferencje, debaty i wystawy, zwiększające świadomość społeczną na temat ochrony klimatu.