Wspieramy Ukrainę!
Krajowe Święto Kominiarzy w Tarnowie 2017

Krajowe Święto Kominiarzy w Tarnowie 2017

17 maja 2017 roku kominiarze z całego kraju przyjechali do Tarnowa na Święto Kominiarzy.

Uroczystości rozpoczął uroczysty przemarsz braci kominiarskiej wraz z orkiestrą dętą, z Hotelu Tarnovia do Bazyliki Katedralnej.  Na trasie przemarszu liczni tarnowianie pozdrawiali kominiarzy, którzy w podziękowaniu częstowali ich specjalnie na tę okoliczność przygotowanymi cukierkami i rozdawali balony z logo Krajowej Izby Kominiarzy.

                           

Uroczystej Mszy świętej przewodniczył   Jego Eminencja Ksiądz Biskup dr Andrzej Jeż – Biskup Tarnowski. W homilii skierowanej do kominiarzy nawiązał do zasady ciągu kominowego, który unosi spaliny ku górze. Podobnie nasza praca i nasze życie powinno wyzwalać się z namiętności, układów, materializmu i zmierzać ku Bogu – ku górze.

Następnym punktem było spotkanie kominiarzy z dziećmi na tarnowskim Rynku. Zwycięzcom konkursu plastycznego „Kominiarz Strażnikiem Bezpieczeństwa Twojego Domu” zostało wręczone siedem tabletów, ufundowanych przez Prezesa Oddziału w Tarnowie Krajowej Izby Kominiarzy Wiesława Zabawę.  Szkoły i przedszkola, do których uczęszczają nagrodzeni otrzymały czujki czadu, ufundowane przez Wiceprezesa Krajowej Izby Kominiarzy, Rzecznika Prasowego Mirosława Antosa z Warszawy.

Celem konkursu było poznawanie historii i dziedzictwa kulturowego zawodu kominiarza oraz budowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci.

Nagrody wręczyli Prezes KIK Marcin Ziombski, Prezes Oddziału KIK w Tarnowie Wiesław Zabawa, Wiceprezes KIK Mirosław Antos, Starosta Tarnowski Roman Łucarz, Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela, Wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł.

Ceremonię wręczania nagród prowadziła Anna Pieczarka – Radna Województwa Małopolskiego, Dyrektor Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów.

Lista nagrodzonych dzieci  tutaj

O godzinie 15 rozpoczął się Zjazd Delegatów Krajowej Izby Kominiarzy. Przewodniczącym Zjazdu Delegatów był Jarosław Sawicki, jego zastępcą Roman Adamus.

Szczegółową prezentację zawierającą sprawozdanie z działalności Izby przedstawił jej Prezes Marcin Ziombski.

Piotr Pacyna odczytał życzenia przesłane przez Szefa Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Krzysztofa Szczerskiego. „Doceniając Państwa troskę o nasze wspólne bezpieczeństwo i dbałość o wysoki poziom rzemiosła kominiarskiego w zmieniających się na przestrzeni lat warunkach pracy, życzę pomyślnego przebiegu obchodów oraz satysfakcji z wykonywanego zawodu.”

Delegaci oraz przybyli goście z uznaniem ocenili dotychczasową działalność i osiągnięcia Izby w promowaniu bezpieczeństwa użytkowania kominów.

Wśród gości byli kominiarze niezrzeszeni w KIK, przedstawiciele Stowarzyszenia Kominy Polskie oraz firm: Darco, Jeremias, Komin-Flex, Mk-Żary, Schiedel, Spiroflex, Umet, Wobex.

W drugim dniu – 18 maja 2017 roku uczestnicy Święta zwiedzili Zamek w Wiśniczu, wzniesiony przez Jana Kmitę w 2. połowie XIV wieku. W XVIII wieku stanowił własność Sanguszków, a potem Potockich, Zamoyskich i Lubomirskich.

Kolejnym punktem było zwiedzanie kopalni soli w Bochni. Początki bocheńskiej kopalni sięgają roku 1248. Od 2013 roku, jest jednym z nielicznych miejsc w Polsce wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.

Wieczór uświetnił swoim występem Piotr Kita, finalista konkursu „Must Be the Music”.

Trzeciego dnia – 19 maja 2017 roku wycieczka i zwiedzanie firmy DARCO w Dębicy. Po zakładzie oprowadzał Włodzimierz Wiśniowski – Dyrektor Produkcji. Rozpoczynając od działu montażu nasad kominowych w tym słynnych turbowentów i tulipanów, gdzie dużo operacji jest wykonywana ręcznie, aż po najnowocześniejsze działy w pełni zautomatyzowane.  Szczególne zainteresowanie gości wzbudziło centrum robotów, które z wielką precyzją wykonywały monotonne dla człowieka operacje.

Podsumowując, na wielkie uznanie zasługuje znakomita organizacja Święta przez Prezesa Oddziału KIK w Tarnowie Wiesława Zabawę i całą jego Rodzinę. Uczestnicy podkreślali też wyborny smak wykwintnych potraw serwowanych podczas bankietu i posiłków.

Doskonale sprawdziła się nowatorska formuła połączenia Święta Kominiarzy i Zjazdu Delegatów Krajowej Izby Kominiarzy.

Skuteczną reklamą wśród mieszkańców okazał się mobilny billboard, który przez tydzień reklamował Święto Kominiarzy. Kominiarze rozdali ponad 100 kg cukierków i 500 balonów z logo Krajowej Izby Kominiarzy.